25 de mayo de 2020 25/5/20

Col·lectiu-Compromís desvela que "no s’ha fet cap seguiment del contracte de la brossa"

Col·lectiu-Compromís desvela que "no s’ha fet cap seguiment del contracte de la brossa" - (foto 1)

  El portaveu del Col·lectiu-Compromís, Xavi Anduix, ha fet públic que “l’equip de govern no ha fet cap tipus de control sobre el plec de condicions de la brossa”.

  Segons els informes tècnics, i com el Col·lectiu-Compromís ha alertat en diferents ocasions, no s’ha complit el plec de condicions. Segons l’informe dels serveis tècnics municipals, “no se puede determinar el cumplimiento de cada una de las clausulas del pliego en toda su extensión.” A més a més, l’informe afirma que “queda la duda sobre el cumplimiento de algunas clausulas del pliego (limpieza de contenedores y de la red de saneamiento municipal)”.

  Per a Xavi Anduix, “és un presa de pèl a la ciutadania que l’equip de govern done barra lliure a FCC per no complir allò acordat. Cocentaina està bruta. Els veïns paguen per serveis que Fomento no du a terme. I mentrestant, l’equip de govern mira cap a altre costat sense defensar els interessos de Cocentaina”.
  A més a més, Anduix denuncia que fins al passat 23 de febrer, la regidora de Neteja no havia menejat un dit per sol·licitar un informe sobre si el servei s’està portant correctament d’acord amb el contracte adjudicat.

  Des de la formació recorden que al 2013, s’aprova per unanimitat una moció per exigir a FCC que complira l’establert al Plec de Condicions i que els serveis tècnics municipals comprovaren periòdicament el grau de compliment del contracte.

  A més a més, en el començament d’aquesta legislatura, al setembre i novembre, des del Col·lectiu-Compromís sol·licitaven fer complir el contracte actual a l’empresa adjudicatària i encetar un procés d’estudi de les bases per a un nou concurs d’adjudicació del servei de recollida de brossa i neteja.

   

  Subir