27 de febrero de 2021 27/2/21

L'Ajuntament de la Jana aprova el primer pressupost en tres anys

    El plenari de l'Ajuntament de la Jana, va aprovar amb el vots favorables de l'equip de govern (Compromís-PSPV/PSOE) i els vots en contra dels regidors del PP, el pressupost municipal per a l'any 2016.

    “Durant vuit mesos hem estat treballant diferents aspectes econòmics, per poder arribar a elaborar uns pressupostos que s'adapten a la malaurada situació econòmica de l'Ajuntament de la Jana i al mateix temps, poder cobrir les necessitats bàsiques dels veïns i veïnes del poble. També hem deixat lloc per a dos inversions que considerem molt necessàries: el cementeri municipal i la xarxa municipal d'aigua potable”, ha indicat el portaveu de l'equip de govern Àlex Vilanova Pla.

    “El pressupost municipal s'ha elaborat amb criteris de prudència en la previsió d'ingressos. I pel que fa a les despeses de manera molt austera, perquè l'Ajuntament de la Jana deu molts diners a proveïdors i sentències judicials. És important informar que actualment estem negociant amb la Diputació de Castelló, Conselleria d'Hisenda i Ministeri d'hisenda, l'autorització d'un crèdit i l'endarreriment d'alguns pagaments que tenim pendents d'altres anys. Estem segurs que estos pressupostos són la primera pedra per a sortir de l'actual situació econòmica i que les coses aniran millorant al llarg de l'actual legislatura” ha conclòs Àlex Vilanova.

    Subir