1 de marzo de 2021 1/3/21

Càlig aprova la baixada de l'IBI per tercer any consecutiu

    El Ple ordinari del mes d'octubre va aprovar la modificació de l'ordenança que regula l'impost de l'IBI i per la qual s'aprova una baixada de 4 punts per al proper 2016 del tipus de gravamen, passant d'un 0,77-0,73. L'aprovació va comptar amb els vots a favor del Grup Municipal Socialista, l'abstenció del Grup Municipal Popular i els vots en contra de Compromís.

    A més també es van aprovar dues modificacions de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. D'una banda, l'exempció de l'impost per als vehicles de més de 25 anys i, d'altra, la baixada de 6 punts el tipus de l'impost de vehicles.

    Subir