25 de noviembre de 2020 25/11/20
Por Javier Navarro Andreu
Tots a una veu - RSS

Crits de llibertat pel valencià

  En el llibre "Pensaments Lliures" l'escritor valencià Aureli López va dir: "En cada llibre, en cada poema, en cada cançó, en cada revista, en cada calendari... trets a la vida en llengua valenciana, hi ha un crit de resistència i un clam de poble lliure que vol seguir sernt-ho" i estic totalment d'acort en ell.

  En l'actualitat les persones o editorials que escriuen en valencià en una normativa purament valenciana com és la de la RACV (Normes d'El Puig), són marginats de qualsevol ajuda pública o censurats dels mijos de comunicació oficials.

  Pero no tot esta perdut, els valencians contem en dos grans editorials, que són dos símbols actuals de resistència i llibertat. Una d'elles és l'Oronella, editorial fundada en els anys 90 i que ha publicat més de 200 títuls en Llengua Valenciana, entre les seues últimes novetats es troba: "L'alambor. 100 reflexions valencianes" d'Òscar Rueda o "Vesprades de Chilet" de Lucas Grao.

  L'atra editorial de la que parle és Edicions Mosseguello, esta és molt mes jove ya que va nàixer en l'any 2007, a pesar d'això la seua producció és esperançadora per als valenciaparlants, perque disponen de material de tot tipo: Llibres infantil, noveles, microrelats, passatempsclàssics traduïts al valencià, com per eixemple "El Quixot" d'Alfonso Fernández d'Avellaneda.

  Pero esta resistència i estos crits de llibertat, solament poden transformar-se en victòria, si el valencianisme en lloc de preocupar-se per si fan llibres en català, compren i promocionen els llibres en autèntica llengua valenciana.

  Subir