elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià
Por Javier Navarro Andreu
Tots a una veu - RSS

Ánfos Ramon sempre en defensa de la nostra llengua

  FOTOS
  Ánfos Ramon sempre en defensa de la nostra llengua- (foto 1)

  Fa uns dies passejant per la Fira del Llibre Antic i d'Ocasió situada en la Gran Via Marqués del Turia, vaig trobar en un dels puestos un Vocabulari Valencià-Castellà, editat en 1983.

  El Vocabulari de casi 1000 pàgines, arreplega la majoria de paraules vives en el Regne de Valéncia, per no dir casi totes. Està editat pel Colectiu de Mestres de la Seccio de Pedagogia del Grup d'Accio Valencianista, coordinat per Joaquin Torán Navarro, Gaspar Lacasaña Cortés i Andreni Roselló Femenia. El interior del llibre arreplega el gran esforç i hores de treball que dedicaren en el objetiu únic de promocionar la nostra llengua valenciana. L'exterior tampoc es queda arrere ya que la portada esta ilustrada en un dibuix del gran professor Ricart García Moya.

  Lo que més em va sorprendre del vocabulari fon el seu pròlec, ya que esta escrit per un dels millors poetes dels últims temps i el més premiat, en molta diferència de les lletres valencianes. Estic parlant indubtablement del poeta, Anfós Ramon i García, posseïdor de més de 300 premis lliteraris, escritor de multitut de llibres, president de la Secció dels Jocs Florals de Lo Rat Penat durant 11 anys, acadèmic d'Honor de la RACV,... en definitiva un prohom valencià.

  En el pròlec nos deixa diferents reflexions positives, com esta: "No cal dir que estic convençut de l'importancia de tota obra, siga menuda o siga gran. Es fonamental la publicacio de llibres en valencià, utilisant nostra llengua sense mixtificacions ni influencies extranyes. Per a que tot lo mon sapia que estem vius, cal demostrar-ho dia a dia".

  Pero també utilisa el pròlec per a denunciar la situació que sofrix el valencià per part de l'imperialisme pancatalaniste: "Hui els qui tene el poder, i per tant els diners, estan actuan contra els interesos del poble valencià i la seua cultura. El pancatalanisme opera lliurement en tots els camps, protegits ben generosament pels qui admininistren i malgasten els fons de l'erari public".

  Este magnífic pròlec acaba en unes paraules que espere que tot el valencianisme cultural recorde cada dia, ya que la nostra lluita en defensa del valencià serà molt llarga i nos queda molts anys de treball: "Sobre tot, tin sempre a ma tres paraules que son clau per al nostre desti: fe, esperança i Valencia. I encara, si vols, pots afegir-ne tres mes: treball, constancia i amor. Si ho fas aixi yo et garantise que dema podras dir en veu ben alta: he complit en mon deure de bon valencià, defenent, treballant i amant l'herencia dels meus majors".

  Subir