18 de noviembre de 2019 18/11/19
Por Salva Aguilella
Diario de un Ondense - RSS

Quan no tens res que amagar…

  Des que vaig començar la meua etapa com alcalde d’Onda, ara fa quatre anys, he intentat sempre que la meua gestió i la del meu equip de govern foren sempre el màxim de transparents possibles.

  Treballem i cobrem dels onders i es per això que els onders han de saber tot el que fem, com ho fem, quan i per què.

  Amb este propòsit, si el 24-M torne a tindre la confiança dels veïns del meu poble, adquirisc ja públicament el compromís de complir el Quadre General dels 80 indicadors de l’ONG Transparencia Internacional per a la gestió dels ajuntaments.

  Transparencia Internacional (TI) es l’única organizació no governamental a escala mundial dedicada a combatre la corrupció.

  I jo, com a alcalde d’Onda, em compromet a complir estos indicadors, amb l’objectiu d’aproparme més encara als ciutadans.

  Ésta és una manera de donar més passos en la mateixa dirección. Aixina, després d’haver publicat la meua nòmina al meu blog, d’haver fet publiques les retribuciones de tots els polítics de l’ajuntament, o de posar en marxa un registre d’entrada a l’ajuntament per a què tot el món sapiga qui entra i qui ix de la casa de tots, estos pròxims quatre anys vull aprofundir en esta manera de fer política.

  De esta forma, els onders podran conèixer a través de la web del consitori l’Oferta Pública d’Ocupació i el desenvolupament i execució de la mateixa. A més, els ciutadans tindran accés a tots els procediments de contractació de servicis perquè publicarem la llista
  i la quantia de les operacions amb proveidors, adjudicataris i contratistes més importants de l’ajuntament.

  I no nomes açò. Els veins podran consultar el llistat d’empreses que han concorregut a les licitacions d’obres públiques i coneixeran els noms de les que han dut a terme les obres més importants.

  Vull portar l’ajuntament més enllà en qüestió de transparència. En la gestió, en els ingresos, en les despeses i en els deutes municipals. Els onders es mereixen conèixer què es fa amb els seus diners. Per això, amb este objectiu, publicarem a la web consistorial

  les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple Municipal o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat. El deute públic també podrà ser consultat i la seua evolució en comparació amb exercicis anteriors.

  La informació sobre els convenis urbanistics de l’ajuntament, així com de les actuacions que estan en estos moment en execució seran publicades a la web. Sense oblidar tampoc les dades relatives als usos i destinacions del sól.

  Crec que es convenient esta transparència i este accés dels ciutadans a la gestió municipal. En este sentit em compromet a publicar semanalment totes les preguntes dels onders i d’organitzacions i associacions que arriben a la pàgina web del Consistori.

  Un polític honrat només pot ser transparent. I quan no tens res que amagar, la transparència es converteix en una màxima.

  En Onda s’amagaven els sous dels alcaldes i dels seus companys de l’equip de govern. En Onda s’amagava fins i tot, el que s’ingressava com a donatius a l’ermitori de El Salvador. Però això s’acabat. Fa quatre anys la transparència va entrar en la forma d’entrendre la política d’Onda i, si els veïns ho decidieixen, ja no tirarem cap enrere.

  ocultar
  Quan no tens res que amagar…
  Subir