23 de octubre de 2019 23/10/19
Por Vicente Piqueres Monzonis
El Caballero del Komián - RSS

El bou de Puçol

  ¡Amics! Vos vaig a contar
  lo que en Puçol ocorrí
  un bon dia pel matí
  de festa molt popular.
  Dia de gran emoció
  dia de bou pel carrer,
  un bou que aniria a ser
  del poble l'expectació.

  Eren ya les onze en punt
  quan arribà un camió
  que pareixia un vagó
  portant un toril damunt.
  La plaça estava repleta,
  gent hi havia més de mil,
  i aparegué una carreta
  d´eixes que tenen forqueta
  per baixar aquell toril.

  De pressa i com un rellam
  s´arrimaren com pogueren
  punteria no li feren
  i obrin el toril un pam.
  El bou venia calent,
  va veure que entrava llum,
  i no dudant un moment
  en els “cuernos” cap amunt
  la porta obrí de repent.

  En tota la seua potència
  ràpit a terra saltà;
  no veges la concurrència
  lo pronte com s´escapà.
  ¡ni un ànima en la plaça!
  el bou tan sols va quedar
  y despres que va bramar
  mirà si algun carabassa
  el volia desafiar.

  Hi havia un montó de motos
  en que el bou se va fixar
  i sense parar-se a pensar
  allí va posar els “cotos”.
  Esta vull i esta no vull
  va començar la funció
  deixant com un remostró
  a la que posava l´ull.
  Al vore que no era brossa
  lo que li venia al tall,
  els va fer la gran destrossa
  en menys que canta un gall.
  Ya que menjar no podia
  se n´ anà tranquil-lament
  fent correr molt a la gent
  que darrere el seguiria.

  Es encontrà una barrera,
  la botà en gallardia
  i enfilà la carretera
  que al camp el portaria.

  Anava sense “destino”
  quan al girar un cantó
  de front vegué un “campesino”
  que portava en un “vespino”
  de llenya tendra un garbó.
  El home prou esglayat
  va girar com va poder
  i entropeçá en un femer
  fugint com un condenat.

  S´esmonyia com la sèpia
  i no sabent ya que fer
  de cap es tirà a una sèquia
  en aigua fins el raser.
  El bou que no s´aturrulla
  mampren camí dret avant
  i tranquil va caminant
  deixant a aquell a remulla.

  Anava gens espantat
  i tot el terme era d´ell.
  en aixó va veure a un vell
  suat fins els “calzoncillos”,
  que baix d´un arbre assentat
  es fotia alguns “bresquillos”.
  ¿Qué´s això negre que ve
  corrent per la carretera?
  ¡Recontracollons!
  ¡Aço és un bou de bandera!
  aquell “aguelo” digué.

  Pujar vol a una perera
  i va perdre els pantalons
  quan corria a revolcóns
  perque es pelava l´ouera.

  El bou anava a per ell,
  i el yayo perera amunt,
  la rama en què està damunt,
  quan vol salvar-se la pell,
  s´esgallá, i l´home i branca
  al llom del bou feren cap
  i este fuig com un cachap
  per si cau un atra branca
  i li feia algun arrap.

  Allà i en una caseta
  estava “l´abuelo” Pepet
  descansant baix la sombreta
  mirant com juga el seu net
  i a la seua “Francisqueta”
  com els fa la paelleta;
  va l´home i es tira un pet.
  ¡Profit faça! digué l´ama,
  ¿es que la pancha reclama?
  Pero ni se va immutar,
  no parava de pensar
  lo que tramava el chiquet,
  i és que tenia un masclet
  que al foc volia tirar.

  Bramava per mig de l'hort
  quan el bou se´ls aparéix,
  i “l´abuelo” fent-se el fort
  se les doná de “torero”
  rodant de canyes un feix
  i “achuchant-lo” en el “sombrero”.
  “L´abuela” es desorientà
  es feu blanca com la llet,
  suava com un pollet
  quan en casa s´amagà.
  Qui ho arreglaria un poc
  seria aquell bon chiquet
  quan agarrant el masclet
  el va fotre dins del foc.

  L´esclafit va ser de marres,
  la paella volaria
  per damunt d´un “nysparer”,
  i els ferros d´aquell foguer,
  entre els “cuernos” i les barres,
  el bou se´ls emportaría.
  Després aquell animal
  ya no mes s´entretindria
  i el seu rumbo posaria
  directe cap la marjal.
  Pel poble la veu corria
  que el bou pel terme campava
  ¿qui sap on se trobaria?
  cadascú se preguntava.
  “No hay que perder momento,
  ese toro es peligroso
  estando fuera del coso”
  diu als guàrdies el “sargento”

  Una banda de gitanos
  estava fent l'oració
  a tres conills i un pollastre
  quan advertiren els nanos,
  mirant en molta emoció,
  com se´ls venia el desastre.

  Estos por no li tenien,
  omplir la pancha buscaven,
  i fins al bou torejaven
  per vore com s´el fotrien.
  “¡Hea toro, toro bravo!,
  ¿por què no nos arremetes?
  ¿No ves que solo queremos
  sacar de ti unos filetes?”
  Pero el bou no va parar
  i tirà dret a la mar.

  Mes allà en un tros perdut
  hi havia una parella
  en que la faena era d´ella
  palpant-li a ell el canut.
  I el bou en molt de donaire
  la mamprén darrere d´ell
  que en la llonganissa a l'aire
  volava com un estornell.

  Va fer acte de presència
  en el mar l´autoritat
  i el “cabo” molt enfadat
  li diu a un guàrdia civil:
  si ho agarrem en paciència
  podrem tornar-lo al toril.

  Aguantant-lo com podia
  un jove havia agarrat
  al bou pel rabo, i movia
  a montó d´algaravia
  un gos lladrant al costat.

  Mentres el jove rodava
  estant al rabo enganchat
  el guàrdia molt esglayat
  en el fusil apuntava.
  ¡Por favor estese quieto
  porque no hago punteria!
  ¡No ve que lo joderia
  si este gatillo lo aprieto!
  “¡No arme tanta “polseguera!”
  diu cabrejat el “cabo”,
  i el jove va contestar:
  ¡POLSEGUERA SE´N VA A ARMAR
  COM SE ME TRENQUE ESTE RABO!

  Per fi es feren en el bou
  el nugaren com pogueren
  i tots al final digueren:
  ¡de festa ya en tenim prou!.
  El bou cansat i rendit
  dins d´un sequiol es va caure,
  i com no el podien traure,
  perque ya es feia de nit,
  allí mateix el mataren.
  Al poble alguns s´en anaren
  i així acabá este bollít.

  Tot lo que aci queda dit
  m´ho va contar Pepe Peres
  en més gràcia que està escrit.
  Si “algo” hi ha afegit
  es collita de Piqueres.

  Este Poema se hizo con motivo de lo que me contó
  José Pérez Lorenzo, de Puzol,
  por lo que ocurrió con uno de los toros que suelen
  hacer por la calle durante las fiestas del mes de Septiembre.

  Normativa lingüística: Idioma Valenciano Libre.
  Escrito a mi manera tal y como aprendí desde pequeño
  en la zona de Burriana (Castellón) donde nací.

  Realizado en Enero de 1979
  Revisado y corregido en Febrero de 2007.

  Com en Puçol son tan “boueros” com en Burriana os mando
  esta poesia de lo que ocurrió allí, que bien pudo suceder
  también en nuestro Pueblo.allí.
  Espero que os guste. Vixca Burriana y les Peñes.

   

  ocultar
  El bou de Puçol
  Subir