10 de abril de 2021 10/4/21

L’Ajuntament crearà un grup de treball amb hostalers, veïns i partits a proposta del PSPV-PSOE

  • La comissió que estudiarà mesures per a afavorir la convivència, trobar solucions al sector de l’hostaleria i modificar, si escau, l’ordenança

  • La proposta és fruït de les reunions mantingudes amb l’associació d’hostalers del Prado-Raval i el Centre Històric

  • Vicent Mascarell: “Ens alegrem que el govern accepte una proposta que és fruït d’escoltar la ciutadania”

Després de reunir-nos amb els hostalers del Centre Històric i el Raval per a estudiar mesures de reactivació del barri, vam acordar crear una comissió on estigueren els professionals, els veïns i els grups polítics per a afavorir la convivència, trobar solucions al sector i modificar, si escau, l’ordenança reguladora de la via pública. La proposta socialista va ser votada a favor per tots els grups polítics en la comissió d’alcaldia i règim interior, amb la qual cosa el govern haurà de crear este grup treball.

En la proposta demanem estudiar accions de reactivació i promoció del comerç hostaler; demanem un major impuls i coordinació amb el sector a l’hora de programa i fondre activitats como el Polisònic, Marquesa Concerts, cinemes d’estiu o la recuperació del Borgia Pop; la participació directa dels hostalers en la planificació d’esdeveniments; la modificació de l’ordenança reguladora d’ocupació en referència a les terrasses d’hivern; la creació d’un pla de mediació i formació de mediadors i conciliadors per a combatre el soroll i millorar el comportament ciutadà; i el llançament d’una campanya de conscienciació en favor de la convivència entre veïns, hostalers i clients.

Vicent Mascarell “Gandia és una ciutat comercial i l’acció de l’Ajuntament hauria de convertir l’hostaleria en complement de l’oferta turística i puntal d’un producte de qualitat en benefici de la imatge i promoció exterior de la ciutat”. Les obres en el districte han fet descendir els seus ingressos en detriment de l’oferta de la ciutat, per la qual cosa “demanem el mateix esforç realitzat en la Platja de Gandia per a les accions que els hostalers del Prado-Raval i el Centre Històric vulguen impulsar”. L’aprovació de la proposta per unanimitat en comissió d’alcaldia “és un primer pas que esperem que no es quede només en això”.

Subir