22 de enero de 2021 22/1/21

L’Ajuntament anuncia el començament de la campanya contra la mosca de la fruita

  Xavier Ródenas, regidor de l’Àrea de Gestió Responsable del Territori de l’Ajuntament de Gandia, anuncia que a partir del dia 10 d’agost de 2015 s’inicia la campanya de lluita contra la mosca de la fruita (Ceratitis capitata) per a les Varietats Extra-Primerenques de cítrics (Marisol, Clausellina, Clemenrubí, Basol, Okitsu, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Beatriz, Loretina, Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, Pri-23, Iwasaki y Primosole). Aquesta campanya està subvencionada per la Conselleria d’Agricultura i es basa en el tractament amb lambda-cihalotrin a raó de 27 cc per fanecada (325 cc per hectàrea).

  La Conselleria informa que el tractament està dissenyat per a polvoritzar només la cara sud dels arbres.

  A més a més s’informa que aquest tractament no està autoritzat per a parcel·les amb producció destinada als Estats Units d’Amèrica.

  El repartiment del producte el faran els Guardes Rurals als següents punts i horaris:

  Tots els dies de 13:30 a 14:30 h al Centre d’Interpretació de la Marjal (Aula Natura)

  Dimarts de 10:30 a 11:30 h al Centre Social de Marxuquera

  Dijous de 10:30 a 11:30 h al camí Sèquia del Rei (caseta del guarda de La Marjal)

  Al moment de retirar el producte l’agricultor haurà d’informar als Guardes Rurals del seu nom i DNI, així com el número y polígon de la parcel·la, la varietat a tractar i la superfície de la plantació a la que es destinarà el producte subvencionat. Per últim, l’agricultor ha de signar el full d’entrega del producte.

  Subir