elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

La Junta de Portaveus acorda per unanimitat donar suport al refinançament del préstec del Museu Faller

    Totes les forces polítiques amb representació al consistori han acordat aquest matí donar suport al refinançament del préstec del Museu Faller de la ciutat, allargant el termini d'amortització a 20 anys per poder garantir la viabilitat de l'edifici i la suficiència de recursos de totes les comissions falleres. Aquest refinançament s'emmarca, a més, en el Pla d'Ajust de l'Ajuntament de Gandia, que limita la concessió de subvencions a col·lectius municipals.

    Així, en la proposta d'acord plantejada, i recolzada per unanimitat, els grups polítics plantegen donar suport al refinançament perquè les quotes d'aportació municipal resulten menors, amb el compromís més d'atendre "les ajudes que garantisquen la puntual atenció dels venciments de les lletres del préstec", conscients de la singularitat del Museu Faller i de la rellevància cultural i social de les festes falleres al nostre territori.

    Amb la proposta plantejada, l'Ajuntament garantix la suficiència financera de les comissions enmig d'aquest crèdit bancari, signat fa deu anys, però també suporta una menor càrrega financera i econòmica per a la ciutat en el pagament de cada lletra, enmig de la greu situació de les arques municipals. Tal com planteja la proposta d'acord, l'Ajuntament garantirà "la puntual atenció dels venciments del crèdit, amb un acord polític, de ciutat, de durada consensuada i d'acord amb les necessitats que siguen plantejades i amb l'interés de preservar el Museu Faller".

    Totes les forces polítiques han coincidit a adaptar i redimensionar l'aportació municipal a aquest crèdit, conscients de la nova realitat i dels sacrificis econòmics de la ciutat i els gandians.

    Subir