elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Intervenció reafirma la il·legalitat de l’auditoria externa

    Després de les compareixences dels grups de l’oposició exigint una auditoria externa dels comptes municipals, la Intervenció Municipal de l’Ajuntament de Gandia s’ha reiterat en que els ajuntaments no poden encomanar auditories externes, basant-se en el que diu el Tribunal de Comptes i una sentència del Tribunal Constitucional. En cas de realitzar-se, els informes externs serien reparats de legalitat per l’Interventor mateix. Així, seran els habilitats nacionals els que donen constància de l’estat dels comptes durant el període acordat i redacten els informes preceptius. “La realització de l’auditoria pel propi personal de l’Ajuntament és imprescindible perquè els tribunals de justícia i el propi Tribunal de Comptes ha sentenciat que la manifestació tècnica de l’activitat d’auditoria està encomanada per la Llei als funcionaris públics, tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic o el local, per la qual cosa els òrgans que tenen atribuïda la realització de les auditories en les Entitats Locals són els funcionaris públics, en aquest cas, són funcions reservades als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional”.

    Precisament, el govern ha demanat respecte al treball, la independència i la professionalitat del funcionariat de l’Ajuntament de Gandia. En aquest sentit, han recordat que al plenari del mes de desembre passat es va donar suport per part de tots els grups municipals a un informe dels habilitats nacionals, el Secretari i l’Interventor, demanant empara per poder garantir el legítim exercici de les seues funcions sense pressions ni ingerències polítiques.

    Finalment, des del govern es recorda que ja està en marxa el procés per iniciar l'auditoria interna dels comptes municipals dels darrers 12 anys, d’acord amb l’acord govern públic signat pel PSOE i Més Gandia. Així es va informar a ahir a la Comissió d'Economia, Hisenda i Polítiques Econòmiques i, posteriorment, a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació. “Hem hagut d’esperar a posar en marxa el pla d'ajust, renegociar els préstecs amb les entitats bancàries, posar en marxa el pla Econòmic Financer de la Conselleria i avançar en la liquidació del deute comercial, per tal d'aconseguir la viabilitat econòmica de la ciutat”. Segons el coordinador d’Economia i Hisenda, Salvador Gregori, superat el volum de feina que havien absorbit fins ara el treball dels tècnics de la Intervenció i la Secretaria Municipal s’inicia un procés d’auditoria interna que finalitzarà amb l’emissió dels corresponents informes per part de tots dos departaments. Es contempla la realització de l’auditoria en un període màxim aproximat de sis mesos, el començament del qual serà el mes de maig pròxim.

     

    Subir