29 de marzo de 2020 29/3/20

Cursos de Manipulador de Productes Fitosanitaris per al primer semestre de 2016

  L’Ajuntament de Gandia, a través del Servei d’Agricultura i Media Natural, és el responsable de l’organització i gestió dels cursos de formació per a l’obtenció del el Carnet de Manipulador de Plaguicides d’Ús Fitosanitari.

  Des de l’any 2014 aquests cursos els imparteixen empreses certificades per la Conselleria d’Agricultura, i l’Ajuntament de Gandia ha mantingut una col·laboració continuada amb aquestes empreses per tal de garantir la formació dels nostres agricultors. Així, a l’any 2014 el Servei d’Agricultura i Medi Natural va organitzar un total de 6 cursos, als mesos de març, maig, juny, setembre, octubre i desembre. Durant l’any 2015 s’organitzaren un total de 8 cursos, als mesos de gener, maig, juliol, setembre, novembre (3 cursos) i desembre.

  Com es sabut, el passat 26 de novembre de 2015 entrà en vigor la nova legislació europea sobre l’ús de productes fitosanitaris, on s’estableix l’obligatorietat per a tots els usuaris d’aquest tipus de matèries de disposar d’un carnet professional que acredite els coneixements necessaris per exercir l’activitat. Fins aquest moment, només era obligatori tindre el carnet per realitzar els tractaments contra les plagues i malalties relacionades amb la sanitat vegetal dels cultius, però a partir d’eixa data ja és obligatori tindre el carnet per efectuar qualsevol manipulació de productes fitosanitaris i fins i tot per poder adquirir-los en els comerços especialitzats.

  Com a conseqüència de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, i l’elevada demanda de formació per part dels agricultors, el regidor de l’àrea de Gestió Responsable del Territori, Xavier Ródenas, ha anunciat la programació de cursos de formació per a l’obtenció del el Carnet de Manipulador de Plaguicides d’Ús Fitosanitari, nivell Bàsic, per als primers set mesos de l’any 2016.

  És obligatòria la inscripció prèvia, la qual es pot fer trucant al telèfon 96 286 1892.

  El primer dia de curs cal aportar una fotocòpia del DNI i còpia del pagament de la quota del curs. Si l’adreça del DNI no correspon amb l’adreça actual, caldrà aportat certificat d’empadronament actual.

   

   

   

   
  Subir