27 de febrero de 2021 27/2/21

Esquerra Unida presentarà un codi ètic contra la corrupció a la pròxima reunió de la comissió de transparència

    La portaveu municipal d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Castelló ha anunciat avui la presentació per part del seu grup d'un codi ètic contra la corrupció com a esmena al document codi de bon govern: “Des d'Esquerra Unida creiem que les institucions deuen estar lliures de qualsevol sospita de corrupció, i per això el que volem proposar és que a l'Ajuntament de Castelló, a l'inici de legislatura o sempre que entre un nou regidor, se signe aquest codi davant notari, per tal que quede clar el compromís contra la corrupció al nostre consistori”.

    A més, la representant d'esquerres va afegir que la seua proposta no és gens nova: “El document que hem presentat és essencialment el mateix que vam signar les candidates i candidats d'EUPV a les darreres eleccions, i allí es contemplen fonamentalment les principals causes de corrupció: salaris públics fixats en criteris de transparència i austeritat, l'establiment de declaracions explícites de conflictes d'interessos, la prohibició de rebre obsequis i invitacions per part dels regidors i regidores, establir un sistema d'incompatibilitats, l'obligatorietat de denunciar qualsevol acte de corrupció conegut, la dimissió cautelar dels càrrecs públics o de lliure designació imputats i processats així com no formar govern ni donar suport a la creació de grups municipals nous quan intervinguen regidors o regidores declarats com a trànsfugues”.

    De la mateixa forma, la regidora va voler fer explícits alguns canvis que s'haurien d'implementar per dotar de força suficient aquest codi ètic: “Per tal que aquest codi ètic tingués tota la força necessària, l'ajuntament hauria d'afrontar igualment alguns canvis, com ara regular les declaracions explícites d'interessos, explicitar els umbracles màxim i mínim dels salaris d'acord a uns principis clars, crear un registre públic d'obsequis i invitacions, establir un règim d'incompatibilitats que impedisca vincles entre l'empresa privada i els i les membres del consistori i la creació d'un estatut del representant local on s'establisquen els drets i deures de tots els regidors i, especialment, els de l'oposició”.

    Per últim, Carmen Carreras ha volgut assenyalar la importància d'aquestes mesures: “Com es fa evident, són moltes les mesures que proposem, i això és perquè n'hi ha molta feina per fer en matèria de transparència a aquest ajuntament. El PP va aprovar la constitució de la comissió, però nosaltres no ens conformem en això. Continuarem pressionant per a fer d'aquest un Ajuntament lliure de corrupció, i si és el PP el que vol votar en contra, que ho faça. El nostre compromís contra la corrupció no s'aturarà per molts problemes que ens trobem”.

    Subir