elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

Carreras (EUPV): “No hem de caure en els mateixos errors del PGOU anul·lat”

  La portaveu municipal d'Esquerra Unida ha volgut criticar el pla presentat pel PP com a proposta per al nou PGOU: “Si hauríem d'haver aprés alguna cosa de la bombolla immobiliària és que no es poden fer plans que després la realitat s'encarrega de desmuntar. La realitat no s'ajustarà als nostres plans per molt que aquests siguen idíl·lics. En aquest sentit, parlar de la necessitat d'urbanitzar quasi 400 hectàrees de sol urbà pensant en projeccions segons les quals la nostra ciutat tindrà 233.950 habitants al 2030 és viure fora de la realitat”.

  En aquest sentit, la regidora va voler explicar perquè considera aquestes projeccions com a fantasioses: “Si mirem l'evolució de la població de la ciutat de Castelló de l'any 2001 a l'any 2012, podem veure com aquesta ha passat de 146.653 habitants a 180.204, el qual sembla un creixement més que notable. Però si mirem l'estadística més de prop, podem veure com a l'any 2009 n'hi havia 180.005 habitants, és a dir, només 200 menys que en l'actualitat. La nostra ciutat ha passat d'un boom demogràfic a l'estancament, i comença a observar-se un canvi de tendència, ja que va perdre població entre 2010 (any de màxima població amb 180.690) i 2012, amb el qual la situació podria inclús anar a més. La situació és massa incerta per a preveure un increment mitjà de la població de 3.163 habitants anuals, situació que es va donar per última vegada al 2007”.

  A més, la representant d'esquerres va voler explicar els motius pels quals hem entrat en un estancament demogràfic: “La qüestió clau és la situació econòmica que patim a la nostra ciutat. Si ens fixem en l'evolució de l'atur a la nostra ciutat, podem veure com precisament l'últim any amb grans increments de població va ser l'any que va enregistrar l'atur mínim històric: el 4,16%. A partir d'ací comença un estancament poblacional que es consolida a 2009, quan l'atur passa del 5,67% del 2008 al 12,94%, i fins llavors no ha parat de pujar, fins a situar-se en el 17,1% al 2013. Per tant, sembla evident que no podem parlar de previsions de població si no es crea ocupació”.

  A aquest respecte, la regidora va considerar encara més fantasiosa la creació d'ocupació a un ritme mitjà de l'1,6%: “El PP sembla que es creu les seues pròpies mentides. Per arribar als 134.882 treballadors i treballadores al 2030 s'haurien de crear 1.900 llocs de treballs nets tots els anys. Això tenint en compte recents informes com el de PwC o "Economistas Frente a la Crisis", assenyalen que no recuperarem els llocs de treball anteriors a la crisi fins a una forquilla entre 2027 i 2033, i això sempre que es feren els deures, que no s'estan fent. Això suposaria la creació de 1.000 llocs de treball anuals. La previsió d'aquest ajuntament és de més del doble i està, per tant, fora de la realitat”.

  Però, la representant d'esquerres va voler dubtar de la necessitat d'una ampliació de la superficie urbana en el nou PGOU inclús amb les previsions poblacionals actuals: “Segons el Cens de Vivendes de 2011, a Castelló vivien 176.298 persones en 63.501 vivendes principals. Si es donés el creixement poblacional del qual parla aquest PGOU, farien falta 20.653 vivendes principals noves d'ací al 2030 i ampliar, per tant, la superfície urbanitzable en més d'un 30%, com fa la proposta d'aquest PGOU. Però, el que no té en compte aquest nou pla és que a la nostra ciutat ja comptem amb unes 13.696 vivendes buides, de les quals unes 1.800 són de nova construcció. Si actualitzem les dades amb les compravendes de 2012 i 2013 i les noves construccions d'aquests anys, tenim com a mínim 12.000 habitatges buits, avui dia, a la nostra ciutat. És, doncs, més important la rehabilitació de les vivendes ja existents que la construcció de noves vivendes”.

  Per tant, la portaveu municipal va voler posicionar-se contràriament a un creixement desmesurat del sol urbà: “El que nosaltres reivindiquem és una ciutat compacta, no té cap trellat el desenvolupament de PAIS a l'extraradi de la ciutat i aquesta hauria de ser una qüestió que quedes desterrada a l'actual proposta de PGOU. I aprofite l'entrega d'aquesta proposta del PP per a recordar-los que, igual que aquest informe, no n'hi ha necessitat d'externalitzar els nous treballs del PGOU. Segur que els tècnics d'aquest ajuntament ho farien més que bé, i sense necessitat de gastar 300.000 euros”.

  Per aquests motius, Carmen Carreras va voler tancar: “Ens sembla correcte fer una planificació a llarg termini per a la nostra ciutat, però hem de ser realistes i fer les nostres planificacions d'acord a la realitat. No podem donar per fet que la nostra ciutat creixerà com ho feia abans de la crisi, tant en població com en ocupació, ni tampoc podem obviar els milers de pisos buits que omplen la nostra ciutat (1 de cada 8 pisos està buit, segons l'estadística oficial). A més, hem de deixar la porta tancada a l'especulació per tal de no repetir errors. Necessitem una ciutat per als castellonencs i castellonenques, no per als especuladors i els inversors”.

  Subir