elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

L'Ajuntament convoca una borsa per a administratius i una altra per a auxiliars administratius

    L'Ajuntament, a través del Departament de Recursos Humans, ha publicat les bases per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius i una altra d'auxiliars administratius. Les sol·licituds ja poden presentar-se al Registre General de l'Ajuntament.

    El Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Benicarló ha engegat el procediment per a constituir dos borses de treball. Per a optar a formar part de la borsa per a administratius caldrà estar en possessió almenys del títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau i la selecció d'aspirants es realitzarà mitjançant el procediment de concurs oposició lliure.

    Pel que fa a la borsa per a auxiliars administratius, els aspirants hauran de disposar almenys del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent. La selecció d'aspirants es realitzarà mitjançant el procediment de concurs oposició lliure.

    Les sol·licituds ja poden presentar-se al Registre de l'Ajuntament. El termini finalitzarà als 15 dies naturals comptadors des del següent al de la publicació al BOP de Castelló.

    Subir