Sábado 21 de Julio de 2018

¿Els valencians secessionistes llingüístics? Sí, des de 1395 - Artículo de opinión Vox Populi - elperiodic.com

Versión Clásica
Edición Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana : Vox Populi

¿Els valencians secessionistes llingüístics? Sí, des de 1395

26/09/2016 Javier Navarro Andreu
recomendar
a mis favoritos
Alguns mijos de comunicació denominen "secessioniste" al valencianisme pel simple fet de defendre, promocionar i utilisar la llengua valenciana.

En este calificatiu erròneu intenten fer creure que existia una unitat de les llengües, valenciana y catalana, que els valencianistes volem trencar.

Que sàpia la prensa i tot els que aixina nos denominen, que si ser secesioniste es negar la unitat de les llengües, el primer seccesioniste fon el valencià Antoni Canals, naixcut en l'any 1352.

Fra Antoni Canals va ser teòlec i flare dominic, va substituir a Sant Vicent Ferrer en la Càtedra de Teologia en l'Universitat de Valéncia, el Rei Martín l'Humà ho va designar com lloctinent de l'inquisidor del Regne i en l'any 1403 Predicador General de Valéncia.

Escritor i traductor de vàries obres, en l'any 1395 va realisar la traducció del "Valeri Màxim" i en el seu pròlec podem llegir: "...per que yo, a manament del vostra senyoria, el l’[he] tret de lati en nostra vulgada LENGA MATERNA VALENCIANA axi com he pogutjatssessia que altres l’agen tret en lenga cathalana" , traduïx l'obra del llatí al valencià a pesar de que uns atres ya l'havien traduït al català, ademés els catalans tenien consciència d'este fet des del moment de la publicació, ya que es va remetre l'obra als jurats de Barcelona i misteriosament ningú es va queixar ni denominar secessioniste a l'autor.

Ademés si totes estes paraules: "bellea", "conches","dart", "durea", "entorn" (1) ya eren gastades per Antoni Canals i hui els catalanistes les volen substituir per estes atres catalanes: "bellesa", "contxes", "dard", "al voltant", ¿Quí seria realment el secessioniste d'haver existit alguna volta una unitat de les llengües? ¿No és més llògic pensar que de sempre han segut llengües distintes com demostra el testimoni de Fra Antoni Canals?

El terme "secessioniste" no és més que una nova invenció en la que el catalanisme intenta desprestigiar als valencians i a la secular defensa de la seua independència llingüística.

(1) DHIVAM Diccionari Históric del Valenciá Modern de Ricart García Moya
Comparta este artículo
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Con el soporte de:
GV Conselleria Educació

RSS elperiodic.com Comunidad Valenciana
Facebook elperiodic.comTwitter elperiodic.com
Amb la col·laboració de la Consellería d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Generalitat Valenciana.

Aviso Legal | Política de Cookies | Publicidad | Correo: valenciaARelperiodicPUNcom

 
Versión Móvil