elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Valencià

S'obri el procés de participació ciutadana per tal de conèixer les inquietuds dels ciutadans

  Des de la Regidoria d'Ordenació del Territori i Urbanisme, s'obri el procés de participació ciutadana per tal de conèixer les inquietuds dels ciutadans respecte a la costa de Vinaròs.

  El litoral és un espai crític d'alt valor estratègic que es troba amenaçat per processos d'ocupació urbanística i de transformació que poden menyscabar la seva importància com a actiu crucial del Territori.
  Es pretén en aquest formulari de participació, conèixer la percepció dels ciutadans en quant al grau de protecció dels sòls que conformen el litoral del terme municipal de Vinaròs.

  Aquest procés participatiu s'inclou dins del esborrany sobre el Pla d'Acció per Protegir el litoral, que està elaborant Conselleria, es tracta d'una enquesta preliminar que s'inclourà dins de l'informe que l'Ajuntament de Vinaròs remetrà a la Conselleria.

  El formulari es pot trobar a la web municipal en l'apartat Destacats, en aquest apartat també es pot trobar un resum del Pla d'Acció Territorial d'Infraestructura Verda del Litoral i l'informe de serveis tècnics de l'Ajuntament de Vinaròs que es remetrà a la Conselleria junt amb els resultats del formulari.

  http://www.vinaros.es/templates/ficha01.php?idsec=168&idkey=227&idpadre=26

  Subir