29 de febrero de 2020 29/2/20

A punt de finalitzar els treballs d'adeqüació a la Serra de l'Ermita a càrrec del Pla d'ocupació

A punt de finalitzar els treballs d'adeqüació a la Serra de l'Ermita a càrrec del Pla d'ocupació - (foto 1)

    Els treballs, que van començar el passat mes de novembre, està previst que finalitzen el pròxim mes d'abril. Els treballs han consistit, en una primera fase, en la neteja la zona, realització d'un desbrossament selectiu amb retirada de restes vegetals, així com poda i clareig de pins. En els últims dies els treballs s'han complementat amb la posada en valor dels diferents forns de calç presents a l'espai, mitjançant la neteja i desbrossada de l'entorn i delimitació dels mateixos amb baranes de fusta. També s'ha procedit a l'adeqüació de les senderes que estaven cobertes d'arbustos i, per últim, també s'ha procedit a la reparació i pintat de les taules de fusta que estaven una mica malmeses.

    El regidor de Medi Ambient, Jordi Moliner, ha valorat molt positivament els últims treballs duts a terme, destacant la importància de la posada en valor dels forns de calç. Aquests forns que s'utilitzaven antigament per a obtindre calç a partir de la cocció de la pedra calcària. En el passat aquest producte va ser clau per a la construcció i l’agricultura. Aquests forns són per tant una mostra de patrimoni rural que cal preservar.

    Cal recordar aque aquest Pla d'Ocupació, mitjançant el qual s'han contractat sis peons agropecuaris i un capatàs agrícola forestal, ha estat possible gràcies al finançament conjunt de la Generalitat Valenciana, Diputació i Ajuntament de Vinaròs, amb un pressupost total de 73.675 euros.

    Subir