29 de septiembre de 2020 29/9/20

El concejal de Deportes, Luis Adell, responde a la carta del club Futur 09

  • Adell: “En el pleno solamente se propuso apoyar una propuesta del Consell Municipal d’Esports”

El concejal de Deportes, Luis Adell, ha remitido al Club Futur 09 una carta en respuesta a la misiva que desde el club se hizo pública con posterioridad al pleno ordinario del Ayuntamiento del mes de abril. La carta de Adell es la siguiente:

En primer lloc, en permetrà la següent correcció: el punt número nou de l’orde del dia de la convocatòria ordinària del Ple de l’Ajuntament de Vinaròs de data 24/04/14 no proposava el recolzament a la creació d’una estructura agrupada sòlida entre tots els clubs de futbol de Vinaròs. El que es va proposar al plenari no és ni més ni menys que l'acord que prengué el CME de manifestar la voluntat de totes les forces polítiques de mantindre el recolzament per al futur a la possible creació d’una estructura més unificada i forta del futbol local en edat escolar (o qualsevol altra modalitat esportiva) que permeta millorar les relacions entre els clubs locals i l’Ajuntament, pel que fa a la utilització dels espais públics municipals i l’optimització de la col•laboració amb els recursos humans i econòmics per part de l’Ajuntament.

En segon lloc, no comparteixo la seua sol•licitud, l’argumentació no esta fonamentada en dades objectives sinó sempre des de la seua òptica i de forma subjectiva. En la meua tercera intervenció no particularitzo en cap club ni en cap modalitat esportiva, ho faig sempre de forma generalitzada i mai de forma unilateral, així mateix ho fa constar Vostè en la seua exposició.

En tercer lloc, si be la meua intenció a l'emprar el terme “explotar a les criatures” no era pensant amb el significat literal de la paraula que tothom pot interpretar, si reconec no haver estat afortunat emprant aquest terme i així ho vaig fer constar en la meua primera intervenció pública després del Ple, quan se'm va preguntar al respecte. Si es cert que una competició reglada, federada o no, en aquestes edats pot afectar, com a conseqüència, el desenvolupament personal i emocional dels menors i el gaudi dels seus drets.

Així mateix, crec que el club que vostè presidix disposa de professionals igual o millor qualificats que els que disposa el CME i, li podran donar la seua opinió sobre les nombroses propostes al•lusives a les distintes fases o etapes per les quals ha de passar un esportista fins a aconseguir un adequat grau de formació; és a dir, al procés que comprèn des que un individu comença el seu aprenentatge, fins que aquest és capaç d'aplicar allò que s'ha aprés en una situació real de joc de forma global i amb una certa eficàcia.

No tinc res a objectar a cap club esportiu del municipi de Vinaròs. De totes maneres, agraeixo la preocupació mostrada, sobre tot en allò que vostè diu sobre acusacions que perjudiquen greument a la imatge del club que vostè presidix, i aprofito l'oportunitat que se'm brinda per part de la Presidència del C. E. Futur 09 Vinaròs per a posar-li de manifest, com a president delegat del CME, la meua màxima indignació per no haver-se dignat vostè a invitar al Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Vinaròs a la presentació oficial de la temporada del Club que vostè presideix, així com al I Torneig Prebenjamí - Benjamí de Futbol 8 que ha organitzat el Club que vostè Presidix junt amb un altre club del municipi i que també es va dur a terme en les instal•lacions esportives municipals de la Ciutat Esportiva de Vinaròs.

Subir