8 de juliol de 2020 8/7/20

Xilxes prepara el projecte per a resoldre el problema d'evacuació d'aigües al carrer Primer de Maig

    L'Ajuntament de Xilxes està preparant el projecte per a evitar les inundacions que pateix el carrer Primer de Maig en episodis de pluges i que passa per incorporar una estació de bombament, tal com es desprén de l'estudi realitzat per FACSA.

    Es tracta d'un carrer que es troba en una eixida natural de les aigües de pluja, per la qual cosa en superar l'aigua cert nivell la zona s'inunda ocasionant molèsties als veïns. Així mateix, l'estudi previ indica que l'única solució possible per a facilitar l'evacuació de l'aigua és una estació de bombament, el cost del qual s'estima en 250.000 euros.

    La Regidoria d'Urbanisme ha anunciat que costejarà part d'aquesta actuació amb la quota hidràulica i amb aportacions econòmiques d'altres administracions amb la finalitat de solucionar un problema ocasionat per urbanitzar en una àrea d'eixida natural de l'aigua.

    Pujar