22 d’octubre de 2020 22/10/20

Xàbia aprova les bases per a les ajudes a professionals i autònoms que van reduir la seua facturació en un 50% durant l'Estat d'Alarma

Xàbia aprova les bases per a les ajudes a professionals i autònoms que van reduir la seua facturació en un 50% durant l'Estat d'Alarma - (foto 1)
  • El Ple dona el seu suport per unanimitat a la pesca tradicional del tresmall

L'Ajuntament de Xàbia ha aprovat hui en ple les bases reguladores que fixen els criteris i procediment de concessió de les subvencions de fins a 1.500 euros destinades a fer costat a pimes, micropymes, xicotets empresaris autònoms i professionals que, havent mantingut l'activitat després de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, hagen reduït almenys en un 50% la facturació dels mesos d'abril i maig de 2020, respecte al semestre natural anterior a la declaració de l'estat d'alarma.

Aquestes subvencions, emmarcades dins del Pla Integral per a la reactivació econòmica i social del municipi “Recuperem Xàbia” són finançades amb 94.000 euros per la Diputació Provincial d'Alacant.

Entre els conceptes subvencionables estan els englobats al manteniment de l'activitat empresarial (despeses estructurals i de funcionament corrents de l'activitat empresarial) com el lloguer del local, despeses de publicitat d'actuacions o esdeveniments que hagen sigut afectats negativament per l'estat d'alarma, despeses de consultoria i assessoria realitzats com a conseqüència de la situació de l'estat d'alarma o despeses de contractes de subministrament d'energia, aigua, telèfon o internet referits necessàriament al local de negoci.

També serviran les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local de negoci, el lloguer o despeses d'interés de préstecs per adquisició de vehicles comercials afectes 100% a l'activitat empresarial

Seran destinatàries de les ajudes els empresaris autònoms, pimes i micropymes (de fins a 5 treballadors) vàlidament constituïdes en el moment de presentació de la sol·licitud i amb domicili fiscal en el terme municipal de Xàbia.

Amb l'aprovació de les bases pel ple comença ara el període d'exposició pública. Una vegada se supere aquest tràmit administratiu s'informarà del termini i forma per a la presentació de sol·licituds. En la pàgina web municipal www.ajxabia.org estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s'habilitarà l'accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

A més des de l’alcaldia s'ha presentat una moció per al manteniment de la pesca tradicional del tresmall, que ha comptat amb el recolzament de tota la corporació municipal. Aquest suport públic reacciona al Projecte d'Ordre Ministerial que afecta a les mesures de conservació de les ZEC (Zones Especials de Conservació) i ZEPA (Zones d'Especial Protecció per a Ocells) i que proposa la modificació dels espais de la Xarxa Natura 2000 marina.

La normativa afecta al nostre litoral, restringint la pesca tradicional del tresmall, un tipus de pesca lligat a la identitat del nostre municipi, repercuteix en la cultura, economia i qualitat de vida del nostre poble i no suposa una amenaça per a la sostenibilitat ambiental.

Des de l'ajuntament existeix un fort compromís amb la protecció del medi ambient, però també amb el sector pesquer local. La corporació treballarà conjuntament tant amb els mariners com amb altres administracions perquè la protecció del medi natural i la pervivència d'aquest sector siguen compatibles.

Pujar