elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Valoració Assemblees Veïnals

Valoració Assemblees Veïnals

  Hugo Romero, regidor de Govern Obert i Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Vinaròs, ha fet avui una valoració de les Assemblees Veïnals 2018, un mecanisme de participació ciutadana que es va posar en marxa en la primera legislatura, l'any 2015, i que any rere any ha anat creixent i perfeccionant-se per tal que la ciutadania puga traslladar les queixes i suggeriments respecte al seu barri.

  Les Assemblees Veïnals es distribueixen en 8 zones de la localitat, sense comptar el casc històric, es treballa la zona de la Costa Sud, Costa Nord, i Avinguda Llibertat en la part de Pius XII, Avinguda Picasso, carrer de Les Camaraes i Avinguda Barcelona.

  En quant a la valoració genèrica, les Assembles Veïnals segueixen sent un punt de trobada entre la ciutadania i els representants públics. "Creiem que son una eina de trobada i participació ciutadana que ha agradat i sobretot la gent valora que siguem els representants públics qui ens traslladem al seu barri per escoltar les seues queixes o suggeriments i que els donem resposta "in situ", creiem que ha de continuar i si seguim en aquesta posició, així seguirem treballant", ha destacat Hugo Romero, regidor de Govern Obert i Noves Tecnologies.

  En les Assemblees Veïnals del 2017 es van recollir un total de 234 propostes, xifres traslladades per part dels serveis tècnics al mes de juny, de les quals ara seran més elevades, un 70% d'aquestes propostes i queixes ja estan realitzades, cosa que indica que en aquests 4 mesos que han transcorregut el percentatge haurà crescut respecte al total. "Pensem que és un xifra bona, que es pot millorar, però hi ha algunes propostes que estan dintre de plans d'estudi o programes de finançament que requereixen d'un termini més llarg per resoldre's" ha indicat Romero.

  En les Assembles Veïnals del 2018 s'han recollit un total de 249 propostes, traslladades ja als serveis tècnics perquè comencen a treballar en aquestes incidències. En quant a les incidències més destacades, segueixen sent la preocupació per la seguretat vial en quant a la velocitat de vehicles dins el nucli urbà, el problema del civisme en quant a defecacions i orins de les mascotes, la neteja d'alguns solars en desús, el reclam de més zones d'esbarjo, com jardins o espais verd, i els asfaltats i il·luminació de la Costa Nord i Sud.

  Cal destacar que en aquesta edició de les Assemblees Veïnals, la comunicació entre el consistori i la ciutadania ha estat reciproca ja que no només ha servit per què la ciutadania traslladi les seues preocupacions, problemàtiques o suggerències, sinó que també, l'Ajuntament de Vinaròs, per part de les diferents regidories, informava de projectes que afectaven als veïns dels barris on es traslladaven. Alguns d'aquests projectes que s'han tractat han estat la passarel·la del Cérvol, la urbanització dels carrers Pagell i Gall, que són els que envoltaran el CEIP Jaume I, la construcció del mateix CEIP Jaume I, la urbanització del segon Centre de Salut, els asfalts que es duran a terme en els pròxims mesos en la zona del CEIP Manuel Foguet, com són el carrer Compte Benavent, el carrer Quixot, entre altres, i també informació a les costes Nord i Sud, sobre la via litoral projecte de la Generalitat Valenciana i que des de l'Ajuntament es pren en força per impulsar, també s'ha tractat a la Costa Sud la problemàtica i quotes d'enllumenament, les obres que s'han fet per als pluvials del Camí Fondo i els PAI del Camí Fondo i Vinalab.

  En les Assemblees Veïnals es van repartir enquestes sobre el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible perquè la ciutadania pogués traslladar informació sobre hàbits de desplaçament pel municipi, amb l'objectiu de recopilar informació a l'hora de redactar el pla citat que es durà a terme des de la Regidoria d'Urbanisme. Un total de 110 enquestes han estat respostes pels veïns de Vinaròs i serviran com a punt d'inici del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Cal destacar que l'Ajuntament de Vinaròs té previst ampliar la recopilació d'informació a través de més enquestes que disposarà al servei de la ciutadania.

  Hugo ha informat també dels Consells de Barri, un òrgan de participació ciutadana que es preveu estandarditzar i normalitzar per tal de conèixer quins són els projectes que duen a terme des de l'Ajuntament de Vinaròs en cada barri, i que els ciutadans puguin opinar i decidir sobre la idoneïtat o no dels projectes que els afecten. També ha animat a la població a informar-se a través de la web participa.vinaros.es i participar en aquests Consells de Barri.

  Pujar