28 d’octubre de 2020 28/10/20

L'Ajuntament atorga les ajudes anuals a les entitats socials

L'Ajuntament atorga les ajudes anuals a les entitats socials - (foto 1)
  • La subvenció té com a finalitat ajudar a les associacions a continuar amb la seua tasca de suport i promoció personal per als veïns més vulnerables de la ciutat

L'Ajuntament de Vinaròs ha augmentat la partida anual que atorga a les entitats socials fins als 120.000€, gràcies a la modificació pressupostaria realitzada el mes de juny. L'objectiu és a col·laborar amb les associacions en la gran tasca que han realitzat durant l’estat d’alarma i les conseqüències de la Covid-19.

Els beneficiaris d'aquesta subvenció són aquelles entitats jurídiques privades sense ànim de lucre amb domicili social a Vinaròs i que desenvolupen els seus programes socials a la ciutat.  D'altra banda, també opten aquelles altres entitats sense domicili a la ciutat, sempre i quan les accions realitzades tinguen impacte directe en la població de Vinaròs.  La finalitat contribuir en el benestar de les nostres veïnes i veïns, estiga on estiga el domicili social de l’entitat.

Els criteris de valoració es basen en els projectes que les diferents associacions presenten en temps i forma a l’Ajuntament, aquest procediment es realitza amb criteris objectius de valoració i contempla els següents aspectes. Elaboració tècnica dels projectes (de 0 a 20 punts), l’interés general del projecte i el benefici per a la ciutadania de Vinaròs -és a dir, el número de la població amb què es treballa- (de 0 a 15 punts), la inexistència o dèficit de projectes i recursos anàlegs en el municipi (de 0 a 15 punts), la promoció i la formació de voluntariat (de 0 a 15 punts), la coordinació del projecte amb altres entitats públiques o privades (de 0 a 15 punts) i, per últim, ser beneficiari o no d’un local municipal (de 0 a 5 punts). Aquest últim criteri és degut a les circumstàncies especials de l’any en curs no s’ha tingut en compte.

Aquest any, a causa de la situació de crisis sanitària i socioeconòmica en conseqüència, la comissió ha puntuat positivament aquells projectes i servicis que han dedicat els seus esforços a pal·liar les conseqüències de la crisi, les quals s’han coordinat constantment amb els tècnics per poder oferir un millor servei conjuntament, amb la intenció d’esmortir la crisi per a la població més afectada per la Covid-19.

Per tant, la valoració dels projectes és un procés objectiu realitzat per una comissió amb l’única pretensió de col·laborar amb les entitats socials i la ciutadania de Vinaròs, i lluitar juntes per un Vinaròs més inclusiu.

Pujar