elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Compromís per Vila-real sol·licita que el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació

Compromís per Vila-real sol·licita que el personal docent siga considerat prioritari en la segona fase de vacunació

  El Grup Municipal de Compromís per Vila-real ha presentat una moció per al seu debat en el pròxim Ple ordinari en la qual sol·licita al Govern d'Espanya que prioritze el personal docent en la segona fase de vacunació contra la Covid-19.

  El portaveu adjunt de la formació, Santi Cortells, recorda que l'estratègia de vacunació enfront de la pandèmia es desenvolupa a través del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i determina un procés d'administració de la vacuna contra el SARS-CoV-2 dividida en diferents grups de priorització.

  En la Fase I, o Grup 1 –actualment en procés- s'entén com a personal prioritari les persones residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residències de persones majors i d'atenció a grans dependents. “Respecte a la pròxima fase, si bé encara no s'ha determinat amb concreció els col·lectius als quals s'administrarà la vacuna, sí que es preveu que comprenga a personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari”, explica. “Juntament amb el sistema públic d'assistència sanitària, el sistema públic d'educació és un dels grans baluards de l'Estat del Benestar per a proporcionar a la seua població un horitzó de vida de major seguretat, benestar i equitat social”, afig, “tant és així, que totes les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seues competències, han apostat per la presencialitat com a pilar fonamental en el retorn a les aules després de l'estiu, com és el cas del País Valencià, amb fortes inversions en augment del professorat, reducció de ràtios o augment del personal de menjador escolar”. D'altra banda, Cortells destaca que “diferents organismes governamentals i no governamentals, públics i privats, han advertit de l'impacte negatiu que un tancament prolongat o intermitent dels centres educatius podria produir sobre l'alumnat que actualment es troba escolaritzat”.

  En aquest sentit, recalca que “superant el debat de la conveniència de la presencialitat, cal obrir un altre sobre com garantir la màxima protecció de les aules enfront de la pandèmia, de manera que la protecció del personal de primera línia en l'àmbit educatiu, tant el docent com no docent que treballa en estret contacte amb l'alumnat, és una mesura bàsica per a la màxima protecció de l'entorn escolar”.

  Per aquest motiu, Compromís insta el Govern d'Espanya a prioritzar el personal no docent que treballa en els centres educatius durant l'horari escolar en la Fase II de la vacunació, com poden ser monitors de menjador escolar, personal de porteria i zeladors o personal terapeuta o d'assistència d'alumnat amb necessitats educatives especials. “El dret a l'educació és un dret humà fonamental que ha de ser protegit amb el màxim compromís per part de les institucions públiques, per la qual cosa esperem que la resta de grups polítics donen suport a aquesta proposta”, indica Cortells, al mateix temps que destaca que “incloure al personal dels centres educatius en la següent fase de vacunació és enviar un missatge positiu de la seguretat del sistema educatiu”.

  Pujar