18 de gener de 2021 18/1/21

Finalitzen les obres de millora de la xarxa de clavegueram d'avinguda Barcelona

Finalitzen les obres de millora de la xarxa de clavegueram d'avinguda Barcelona - (foto 1)
  • Amb la recepció de l'obres a última hora del matí d'aquest dijous 5 de novembre ha finalitzat l'actuació de millora de la xarxa de clavegueram d'avinguda Barcelona

  • Hui han visitat l'avinguda per a comprovar que tot estava correcte

En aquesta actuació s'han abordat els problemes de la xarxa de clavegueram d'aquesta zona que va ser construïda durant els anys 2003 i 2004. S'ha renovat la xarxa de clavegueram, canviant el sentit de recorregut de les aigües residuals i fent-lo coincidir amb el sentit del pendent del vial. Per a això s'ha millorat el pendent augmentant la velocitat i la capacitat hidràulica. També s'ha canviat el material de la canonada que ha passat de formigó a PVC.

A més, s'ha adequat una nova estació de bombament d'aigües residuals (EBAR) que permet ara l'abocament inicial i posterior impuls cap a la xarxa principal. Complementàriament s'ha executat una xarxa d'impulsió connectada a la xarxa principal. Aquesta permetrà el dengue en cotes més altes. De manera que en la xarxa secundària de desguàs no es veurà compromesa pels augments de cabal de la xarxa principal sobretot en períodes de pluja intensa.  

Finalitzada l'obra es proocedió a reasfaltar el carrer i ha repintarla senyalització horitzontal d'aquesta. 

El pressupost pel qual va ser adjudicada aquesta obra a l'empresa Pavasal S.A. va ser de 228.703,12 euros. 

El regidor d'Infraestructures, Jesús Arenas, i la regidor de Serveis Urbanso, Pilar Alcolea, han assenyalat que “amb aquestes obres s'ha millorat la qualitat de la xarxa clavegueram en benefici dels veïns i veïns de la zona evitant-se així els embossos que es produïen amb anterioritat”.

Pujar