elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Una valoració estima entre 7 i 11 mil milions el cost de les indemnitzacions a favor del col·lectiu d'interins si s'incompleix la Directiva 1999/70

Una valoració estima entre 7 i 11 mil milions el cost de les indemnitzacions a favor del col·lectiu d'interins si s'incompleix la Directiva 1999/70
  • Compromís registra una Proposició de Llei de Mesures Urgents perquè es considere la consolidació de funcionaris interins amb habilitació nacional de llarga durada de l'administració local

Una valoració realitzada per diferents associacions d'habilitats d'Aragó i Castella-la Manxa (ASSITI i ASSIA) i inclosa en la memòria d'impacte econòmic i pressupostari de la Proposició de Llei per a la consolidació dels interins amb habilitació nacional que hui ha registrat Compromís, remarca l'envergadura del problema que pot suposar per a les diferents administracions no resoldre el problema de la vulneració de la Directiva 1999/70 del Consell, que “podria tenir un cost d'entre 7 i 11 mil milions d'euros” en cas de condemnes i resolucions favorables al col·lectiu d'interins, la qual cosa implicaria un increment de la conflictivitat laboral i serioses repercussions econòmiques per a xicotets ajuntaments entre altres.

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha declarat que “les xifres indiquen que ens trobem davant un problema que el Govern ja hauria d'haver abordat. Portem un any reclamant reunions al ministre de Funció Pública sense obtenir resposta i el Govern ha vetat dues proposicions nostres en aquest sentit amb fal·làcies com és el suposat cost de la solució que plantegem primer o una possible inconstitucionalitat de les mesures, quan queda ben clar que l'únic objectiu era bloquejar-les per a recuperar el Govern el pols del tema, encara que ens temem que pretenen eludir bona part de les seues obligacions que passen pel compliment de la normativa comunitària i per processos de fixesa ateses les situacions particulars de cadascun dels 800.000 afectats”.

Compromís ha formalitzat hui mateix en forma de nova Proposició de Llei, una petició amb mesures urgents per a consolidar als funcionaris interins de l'administració local amb habilitació nacional, això són secretarios, interventores, secretarios-interventores i tesoreros. La moció assenyala que els afectats són uns 3.500 que treballen en les entitats locals realitzant informes, assessorant jurídicament els responsables polítics, donant fe pública dels actes i acords, fiscalitzant la gestió econòmica, realitzant labors de comptabilitat, tresoreria i recaptació, i col·laborant en el compliment de la legalitat en l'Administració Local.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha assenyalat que per la seua alta qualificació professional aquest col·lectiu ha sigut declarat “servei essencial” en atenció a les atribucions i tasques que integren les seues funcions en el context de l'actual crisi sanitària. “El dels habilitats nacionals és un altre problema i un claríssim exemple d'afectats per un mal funcionament d'una Administració repleta de treballadors temporals realitzant funcions estructurals i clau per a nombrosos municipis, que porten 10 o 20 anys exercint la seua professió i que poden haver d'anar-se a casa sense cap tipus d'indemnització. Urgeix conjugar els interessos de les administracions i la dels afectats. En l'informe d'impacte de la Llei queda clar que és més car per a l'Administració cessar i indemnitzar als afectats i organitzar nous processos de selecció de personal que consolidar les places que es troben interinament exercides durant tres o més anys. L'aprovació de la Proposició de Llei suposa un important estalvi per a les administracions implicades tant potencialment derivat de les indemnitzacions que no haurien d'assumir, com directament, ja que els ingressos obtinguts pels processos de selecció superarien amb escreix les despeses ocasionades pels processos selectius”, ha conclòs.

Pujar