23 de gener de 2021 23/1/21

Vivenda elabora un mapa de solars i parcel·les municipals per a mobilitzar-los i fer vivenda de lloguer assequible

Vivenda elabora un mapa de solars i parcel·les municipals per a mobilitzar-los i fer vivenda de lloguer assequible - (foto 1)

  La regidora de Vivenda de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha anunciat que treballa en l’elaboració d’un mapa que arreplegue totes les parcel·les i solars municipals d’ús residencial que té l’Ajuntament repartits per tota la ciutat. «La idea és traçar una estratègia que tinga com a objectiu mobilitzar estos espais per a possibilitar la creació de més vivenda pública de lloguer assequible».  

  «Amb el mapa de solars i parcel·les municipals sabrem dades molt importants com quants metres quadrats totals de superfície edificable tenim en propietat de l’Ajuntament. Es tracta de posar ordre en este aspecte per a crear una diagnosi acurada i pormenoritzada, actualitzar la informació i solucionar possibles circumstàncies concretes que s’hagen de solventar en solars concrets», ha explicat la regidora Lozano. 

  Per a mobilitzar els terrenys municipals la regidoria de Vivenda contempla diferents fórmules segons el cas, atenent les condicions particulars de les parcel·les i dels barris on estan situats. Una de les opcions és la de cessió d’ús del sol a promotores o a cooperatives de vivendes. També existiria l’opció de vendre un solar a canvi d’obtindre una edificació ja construïda en altre punt de la ciutat, el que podria avançar terminis i agilitzar la incorporació de vivenda nova al parc municipal. Una altra alternativa és la de vendre els solars als promotors interessats i dedicar els diners ingressats de la venda en la construcció d’habitatge social en altres espais municipals.

  En tot cas, es tracta de diverses alternatives que s’han d’estudiar cas a cas i eixe és un treball que s’haurà de desenvolupar en els pròxims mesos. Tal i com ha explicat la regidora Lozano el primer pas és enllestir el mapa de solars i parcel·les municipals per a poder realitzar el diagnòstic i, posteriorment, els procediments de mobilització de parcel·les. 

  COL·LABORACIÓ D’AUMSA

  El mapa incorporarà també els solars propietat de l’empresa municipal d’AUMSA per a poder tindre una visió més completa i poder crear sinèrgies entre la Regidoria de Vivenda i l’empresa municipal, en benefici de tota la ciutadania.

  Pujar