19 de setembre de 2020 19/9/20

València presenta una proposta de llei per a finançar el transport públic

  La Regidoria de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, juntament amb les de les ciutats de Madrid, Barcelona, Saragossa i La Corunya es reuniran el pròxim 24 de gener a la nostra ciutat per a presentar l'avantprojecte de llei que han preparat per a aconseguir un finançament del transport públic per part de l'Estat.

  Les persones responsables de les competències en Mobilitat de les citades capitals presentaran este avantprojecte de llei, que té per objectiu regular el finançament del servei públic de transport col·lectiu urbà i metropolità. Els ens municipals responen així a la proposta, que va comptar amb el suport unànime de tots els grups en la Comissió de Foment el mes de setembre passat, i que instava al Govern a crear en el termini de sis mesos una taula que analitzara el finançament del transport públic urbà. Este document, consensuat entre els Ajuntaments de València, Madrid, Barcelona, La Corunya i Saragossa, «ha de ser el punt de partida per a buscar una unanimitat en l'arc parlamentari sobre un assumpte que ha d'estar per damunt de qüestions partidistes», tal com asseguren els seus promotors.

  Amb la llei, es busca tindre un marc normatiu que regule el traspàs de recursos a les entitats locals competents en matèria de transport urbà i metropolità, recollint obligacions derivades del traspàs, orientades a maximitzar una mobilitat ambientalment sostenible, integrada, intermodal, interoperable, segura, tecnològicament avançada i amb els més elevats estàndards de qualitat per als ciutadans.

  De manera paral·lela, es busca garantir la reducció d'emissions d'efecte hivernacle derivat de la mobilitat urbana en vehicles privats a motor de combustió, coadjuvant així amb els compromisos adquirits per l'Estat espanyol amb la ratificació de l'Acord de París; i en concret, no sobrepassar el límit de 1,5 °C del calfament global.

  L'avantprojecte es presentarà en la primera fase de plena tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat, encara que els seus responsables han volgut deixar clar que l'esperit de la llei «és el de dotar d'estabilitat i suficiència als comptes dels operadors del sector, garantint un mínim suficient independent dels tripijocs pressupostaris».

  Pujar