22 de gener de 2021 22/1/21

València permetrà canvis d'horaris als funcionaris amb fills després del retard de les falles

València permetrà canvis d'horaris als funcionaris amb fills després del retard de les falles - (foto 1)
  • Els funcionaris de l'Ajuntament de València podran modificar el seu horari per les vacances escolars amb motiu de les falles

La regidora de Recursos de l’Ajuntament de València, Luisa Notario, ha anunciat l’aprovació de diverses mesures que s’aplicaran als centres de treball municipals en el context actual de combat contra l’expansió dels contagis per coronavirus. Les iniciatives han sigut aprovades per un Comité de Seguretat i Salut extraordinari i per la Mesa General de Negociació. “Hem actuat amb rapidesa per poder extrapolar a l’Ajuntament les mesures impulsades pel Ministeri de Política Territorial i Funció Pública per al personal de l’Administració General de l’Estat”, ha explicat la regidora, per a qui entre les mesures més destacables hi ha les de conciliació per al personal que tinga fills i filles menors.   

“Vull destacar la unitat d’acció i la col·laboració dels sindicats per garantir la salut i la seguretat dels treballadors i les treballadores de l’Ajuntament de València i, per extensió, de totes les persones usuàries dels servicis municipals”, ha explicat. A més, la creació d’una comissió de seguiment permetrà una revisió contínua d’estes mesures i mantindrà un contacte permanent amb les administracions amb competències sanitàries.

Les mesures extraordinàries de contenció conjuminen la protecció de la salut dels empleats i empleades públiques amb la prestació adequada dels servicis públics. Són organitzatives i temporals fins que ho indiquen les autoritats competents.

Entre les mesures hi ha l’assimilació a accident de treball dels períodes de baixa per aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19. A més, durant els dies de vacances escolars amb motiu de les Falles es declara l’excepcionalitat prevista en l’Acord Laboral i el Conveni Col·lectiu, per la qual amb caràcter excepcional la corporació podrà autoritzar, de forma temporal i personal, la modificació de l’horari fix en un màxim de dos hores per motius de conciliació.

D’altra banda, els servicis d’atenció al públic prioritzaran l’atenció telefònica i telemàtica, es posposen els cursos i activitats formatives de caràcter presencial i també la celebrciço de proves selectives el nombre de les instàncies de les quals presentades per a la participació en els corresponents processos siga superior a 125. També es posposen els viatges de treball que no siguen imprescindibles per a la prestació normal de servicis essencials i s’establix la possibilitat de reorganitzar amb torns si fora necessari.

Pujar