elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

València i Alacant, entre les ciutats espanyoles on més baixa la contaminació durant el confinament

València i Alacant, entre les ciutats espanyoles on més baixa la contaminació durant el confinament
  • Això es deu a la disminució del trànsit rodat, amb reduccions del 69% i del 65%, respectivament

La concentració de diòxid de nitrogen (NO2) en la Comunitat Valenciana cau un 61 % de mitjana entre el 15 de març i el 12 d'abril en les estacions mesuradores de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Així es desprèn de la recopilació de dades realitzada per la conselleria a partir de la Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica per a estudiar la repercussió en la qualitat de l'aire de l'estat d'alarma decretat pel Govern per la COVID-19.

Les primeres dades obtingudes, que tenen caràcter preliminar, i que han estat comparats amb el mateix període de l'any anterior, assenyalen que les províncies d'Alacant i València registren els majors descensos de NO2, directament relacionat amb el trànsit rodat, amb reduccions del 69 % i del 65 %, respectivament.

L'informe explica que les baixades més acusades de diòxid de nitrogen s'observen en les estacions de trànsit de les aglomeracions urbanes (67 %), seguides de prop de les estacions industrials (61 %) i a una major distància en els mesuradors rurals (43 %).

Els percentatges superen en més de 10 punts els descensos que ja van registrar durant l'última setmana del mes de març totes les estacions de les aglomeracions urbanes.

A la prevalença de l'impacte causat pel descens del trànsit, cal afegir l'efecte en els nivells de les pluges registrades durant el període de l'estudi, que van generar una atmosfera encara més neta aquests dies.

Quant a les partícules PM10, la concentració mitjana ha baixat un 23 %, a pesar que el descens en les estacions de trànsit s'ha situat en un 45 %. Aquests resultats s'expliquen perquè la concentració de partícules depèn,

a més del factor trànsit, d'altres factors com la meteorologia o la presència de partícules subsaharianes o en suspensió.

En relació amb l'ozó troposfèric, el percentatge mitjà de reducció ha estat major en les estacions rurals amb un descens del 15 %, sent la mitjana en la Comunitat un 7 % per baix respecte als mesuraments del mateix període de l'any passat.

L'informe explica que les variacions observades per a l'ozó troposfèric, moltes vegades de pocs micrograms per metre cúbic, no permeten establir unes mínimes conclusions i que donada la complexitat del seu comportament és necessari un període de dades més llarg per a la seua comparació.

La Xarxa Valenciana de Vigilància i Control de la Contaminació Atmosfèrica té com a funció realitzar un seguiment dels nivells dels més importants contaminants atmosfèrics en les principals àrees urbanes i industrials.

Continua mesurant en automàtic i informant la població a través de la web, amb resolució horària i diària, les dades de mesurament dels contaminants establerts en la normativa per a protegir la salut humana, la vegetació i els ecosistemes.

Ubicació de les estacions de medició: consultar ací

Pujar