21 de setembre de 2020 21/9/20

La urbanizació del sector Camí Fondo del Grau comença a principis de 2017

  L’Ajuntament ha desbloquejat el Programa d'Actuació Integrada (PAI) Camí Fondo del Grau que es va adjudicar en 2004 i es trobava paralitzat en haver acabat l'agent urbanitzador en concurs de creditors. Així ho explicat hui el regidor de Desenvolupament Urbà i Habitatge, Vicent Sarrià, al terme de la reunió d’Urbanisme “en la qual s'han desembossat 13 expedients que suposaran nous projectes per a la ciutat”.

  En esta reunió també s’ha aprovat, de forma definitiva, el document de planejament dels entorns dels Béns d'Interès Cultural de la zona central de la Ciutat Vella, que incorpora monuments com la muralla àrab, la Llotja, el Palau de la Generalitat, el Mercat Central, els Santos Juanes i el palau del Marquès de Dosaigües. “Amb l’esmentat document, i un altre que afecta a la Ciutat Vella de la Porta de Serrans, al Palau del Temple, i al Museu de Belles Arts s'ha avançat d'una manera important a aclarir el planejament d'estos àmbits, complint amb l'exigència de la Llei de patrimoni Cultural Valencià de redactar estos tipus de documents”, ha manifestat Sarrià.

  Pel que fa al desbloquejament del PAI Camí Fondo del Grau, Sarrià ha recordat que, amb les gestions realitzades per la Delegació de Desenvolupament Urbà amb l'entitat financera que té els actius d'este sector, s'ha aconseguit modificar el conveni urbanístic perquè el deute de l'agent urbanitzador de 7 milions d'euros es pague a l'Ajuntament en edificabilitat, per la qual cosa després de la modificació de la corresponent reparcel·lació l'Ajuntament passarà a ser propietari d'una parcel·la edificable del sector que podrà subhastar amb l'objectiu d'invertir en la rehabilitació de la nau protegida Ership per a destinar-la a equipament públic.

  Com ha recordat Sarrià, les naus de Camí Fondo del Grau es van rehabilitar amb els fons del Pla I i Pla Confiança (Dues naus Caballero i la Farinera que es troba en obres) i queda pendent la citada Ership.

  A més, tal com ha assenyalat el regidor, s'ha aconseguit tornar al planejament anterior, ja que en el seu moment l'anterior govern municipal ho va modificar per a introduir edificis terciaris de més altures. El planejament inicial s'integrava millor en el paisatge i així ho han entès els nous gestors del PAI.

  La Comissió també ha deixat sense efecte un PAI presentat per a consolidar el carrer de Maestro Aguilar i entorn, per la seua inviabilitat urbanística i a petició de l'agent urbanitzador, en decaure el Pla de Reforma Interior PRI presentat.

  Sarrià ha explicat que el PRI era incompatible amb els valors patrimonials de la zona, a més de suposar la destrucció d'un bon nombre d'edificis del carrer Maestro Aguilar que els deixava fora d'ordenació al retranquearlos.

  La Comissió Territorial d'Urbanisme no va aprovar definitivament este PAI i aconsella que es revise l'ordenació. D'esta manera en la revisió detallada del PGOU es tindrà en compte el manteniment de les alineacions en Maestro Aguilar i recuperar en el pati interior l'antic traçat àrab, a l'entorn del carrer del Poeta Al Russafi, dissenyant un espai urbà més integrat.

  BOMBES GENS I XIMENERA DE CALLE XERACO

  En la Comissió d'Urbanisme també s'ha aprovat definitivament el canvi del catàleg de Bombans Gens que passa a ser Bé de Rellevància Local, i que albergarà un projecte museístic i sociocultural d'iniciativa privada. Amb esta modificació del catàleg es dóna satisfacció a àmplies demandes ciutadanes i d'entitats conservacionistes que han demanat reiteradament la seua protecció com BRL, enfront de la proposta del govern municipal anterior que permetria la destrucció de la fàbrica.

  Quant a la ximenera inclosa en el PAI de Músic Chapí de la font de Sant Lluis, es descataloga en incloure's per error en el catàleg ja que per la data de la seua construcció no gaudeix de protecció.

  Finalment, en la reunió de la Comissió d'Urbanisme s'ha dut a terme l'últim tràmit amb la petició d'informe al Consell Jurídic consultiu per a l'aprovació definitiva del canvi de planejament perquè el nou centre de salut de Malilla estiga situat en el carrer de Bernat Descoll, un lloc més cèntric que el previst inicialment al costat de la pista de Silla.

  Es tracta d'intercanviar una parcel·la de zona verda a servei públic i al revés amb idèntica superfície pel que els ràtios de zona verda queden compensats. Sarrià ha recordat que la Conselleria de Sanitat i el Servei municipal de Patrimoni ja poden gestionar la cessió dels terrenys de propietat municipal on se situarà el centre de salut, perquè els veïns disposen com més prompte millor d'este equipament tan necessari.

  Pujar