17 d’octubre de 2019 17/10/19

La Universitat de València i el Ministeri de Sanitat renoven l'acord per a impulsar el Registre Espanyol de Tumors Infantils

La Universitat de València i el Ministeri de Sanitat renoven l'acord per a impulsar el Registre Espanyol de Tumors Infantils - (foto 1)

Situat en la Facultat de Medicina de la Universitat de València, el RETI és un sistema d'informació sobre el càncer infantil a Espanya que inclou totes les unitats d'hematologia i oncologia pediàtriques, i compta amb la col·laboració dels registres regionals de càncer. El Registre no és una mera base de dades. La seua missió és investigar per a produir informació que contribuïsca a millorar l'assistència a la població infantil afectada pel càncer a Espanya, el coneixement d'aquest grup de malalties i col·laborar en l'estudi de les seues causes.

La informació sobre el càncer infantil que proporciona el RETI al Ministeri de Sanitat i a la Societat Espanyola d'Hematologia i Oncologia Pediàtriques ha sigut determinant per a avaluar l'estat de l'assistència al càncer infantil a Espanya.

El Registre Espanyol de Tumors Infantils pot realitzar les seues finalitats en disposar d'una cobertura de més del 90% del càncer infantil a Espanya. L'any 2016 el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va reconéixer el RETI com a Registre d'Interés per al Sistema Nacional de Salut. L'acord entre la Universitat de València i el Ministeri de Sanitat per a mantindre i impulsar el RETI es va signar aquest passat 29 de novembre.

Els objectius del Registre es materialitzen a conéixer i analitzar els resultats de supervivència de l'oncologia pediàtrica a Espanya, així com les diferències regionals i la seua posició en el context internacional. També investiga les diferències geogràfiques i tendències temporals de la incidència del càncer infantil; la prevalença dels supervivents de càncer infantil i elabora l'Informe anual sobre l'estat del càncer infantil a Espanya. A més, el RETI col·labora en estudis sobre les causes del càncer en la infància.

El Registre Espanyol de Tumors Infantils també difon la seua informació a la societat en general –especialment a la Federació de Pares de Xiquets amb Càncer–, i contribueix al coneixement d'aquesta malaltia mitjançant publicacions científiques acadèmiques.

Les activitats del RETI es desenvolupen tant a nivell nacional com en el marc de bases de dades i projectes europeus i les seues publicacions han rebut més de 1.000 cites (segons la Web of Science) durant l'últim any.

ocultar
La Universitat de València i el Ministeri de Sanitat renoven l'acord per a impulsar el Registre Espanyol de Tumors Infantils
Pujar