elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Suprem confirma la condemna als directius de la CAM per cobrament de dietes i redueix les penes

El Suprem confirma la condemna als directius de la CAM per cobrament de dietes i redueix les penes
  • L'alt tribunal ha reduït algunes condemnes al no trobar justificació suficient, ja que no concorren agreujants.

El Tribunal Suprem manté la condemna a directius de la CAM (Caixa d'Estalvis del Mediterrani) que van orquestrar una estructura per a permetre que el president de la CAM cobrara unes dietes per presidir la societat TINSER sense cap activitat real al capdavant d'aquesta. Així, el director general va proposar a la Comissió de Retribucions de la CAM, que en la societat Tinser Cartera S.L., es constituïra un Consell d'Administració, es nomenara president del mateix a MODEST CrespoO MARTÍNEZ i se li retribuïra per l'acompliment de tal funció amb la quantitat de 300.000 euros anuals.

Per això, van acceptar una proposició inassumible que vulnerava el que es disposa en els Estatuts i la política retributiva dels consellers per ells fixada. El President de la CAM havia reconegut els fets i conformat amb la pena proposada pel Fiscal i per això va reconèixer que no va participar en la presa de cap decisió relativa a l'administració o gestió de Tinser Cartera S.L.

Malgrat això, va percebre d'aquesta societat, durant el temps en què va ser nominalment President del Consell d'Administració, 600.000 euros com a retribució per una suposada dedicació que en Tinser Cartera S.L. va ser inexistent, i que en la CAM era gratuïta per disposició legal. Es reconeix que va ingressar 200.000 euros en el compte de consignacions de la Secció Dècima de l'AP d'Alacant, sala d'enjudiciament, i va aportar un calendari de pagament per a satisfer els 400.000 euros restants en el termini de tres anys.

Modest Crespo Martínez, president de la CAM es va conformar com a autor responsable d'un delicte d'apropiació indeguda agreujada, ja definit, concorrent la circumstància modificativa atenuant molt qualificat de reparació del mal i la de confessió, a la pena de nou mesos de presó amb la seua accessòria de suspensió del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i cinc mesos de multa, amb fixació d'una quota diària de seixanta euros amb la responsabilitat personal subsidiària de l'art. 53 CP i inhabilitació per a l'exercici de tota activitat bancària durant el temps de la condemna.

Ara, en la sentència datada el passat 8 d'abril, la Sala penal del Suprem apunta que "es va articular un ardit d'enginyeria societària o abús de la persona jurídica per a burlar la clara prohibició estatutària, per a cobrar uns diners en contraprestació a una labor merament representativa que era per definició gratuïta i honorífica."

La pena per a López Abad passa de dos anys i mig a dos anys, i per als quatre exconsellers el Suprem estableix una pena d'un any de presó, abans era d'un any i mig, a més de sis mesos de multa amb quantia de 75 euros diaris.

Tot això, explica la sentència, en atenció a fixar penes proporcionals a la de nou mesos de presó imposada al president, Modest Crespo.

Pujar