21 de gener de 2021 21/1/21

La Fe redueix un 60% les visites de persones majors a urgències amb el programa d'hospitalització en residències

La Fe redueix un 60% les visites de persones majors a urgències amb el programa d'hospitalització en residències - (foto 1)

  L'Hospital La Fe ha reduït un 60% les visites a urgències i un 32% les estades hospitalàries de persones amb malalties cròniques procedents de residències sociosanitàries. Aquest resultat s'aconsegueix gràcies al projecte especial posat en marxa des de de la Unitat d'Hospitalització Integral a Residències (UDAIR) en el si de l'Àrea d'Atenció Domiciliària i Telemedicina de la Fe, iniciat al febrer de 2018.

  La iniciativa, pionera en la Comunitat Valenciana, té com a objectiu principal intervindre en síndromes geriàtriques, molt prevalents en aquesta població, i millorar el control de símptomes i la qualitat de vida dels i les pacients que viuen en els centres sociosanitaris dependents del Departament de Salut València La Fe.

  A més, l'o la pacient es beneficia d'una assistència precoç i continuada en el cas de patir alguna descompensació de les seues patologies, sense necessitat de desplaçar-se ni canviar del seu entorn de convivència habitual, en estar en constant supervisió.

  Fins hui, la UDAIR ha valorat a més de 800 pacients, dels quals, aproximadament 500 han sigut inclosos en el programa de gestió de casos. Aquesta valoració consisteix a individualitzar les necessitats de cada resident en funció del seu estat de salut. D'aquesta forma, un 24,02% són pacients fràgils, amb bona autonomia, però en risc de perdre-la; un 42,8% són pacients crònics complexos i la resta, és a dir, un 32,1%, són pacients d'alta complexitat amb necessitats pal·liatives.

  Les patologies més prevalents són insuficiència cardíaca, malaltia pulmonar obstructiva crònica, malaltia cerebrovascular, insuficiència renal crònica i diabetis. El procés més freqüent per damunt dels anteriors és la demència, amb una prevalença del 42,8%.

  Segons el doctor Juan R. Domenech, geriatre d'aquesta unitat especialitzada de la Fe, “amb el programa s'ha aconseguit atendre aquests pacients de manera individualitzada, amb la intensitat que ells desitgen i en el seu entorn de convivència habitual”.

  Unitat Domiciliària d'Atenció Integral a Residències La Fe

  La Unitat Domiciliària d'Atenció Integral a Residències (UDAIR) La Fe es va dissenyar per a impulsar la integració amb els centres sociosanitaris dependents del Departament de Salut València La Fe en el context de l'estratègia de millora a l'atenció de pacients crònics d'alta complexitat vigent en aquest.

  El procés d'atenció que es desenvolupa en la UDAIR s'inicia amb una valoració individual de cada resident i el desenvolupament d'un pla d'atenció individualitzat i consensuat amb pacients, familiars i professionals del centre sociosanitari.

  Aquest pla individualitzat pretén evitar la descompensació de les seues malalties i, en cas que aparega, actuar de la forma més precoç possible, ateses les voluntats dels pacients i familiars que prefereixen la residència com a millor lloc terapèutic o d'atenció, on es desplacen els recursos necessaris.

  La població beneficiària d'aquest programa ascendeix a 1.450 persones, distribuïdes en 14 centres sociosanitaris i en l'actualitat el nivell de cobertura aconseguit és del 50%. La UDAIR està composta per dos equips formats cadascun d'ells per un geriatre i una infermera experta.

  Per al doctor Bernardo Valdivieso, director de l'Àrea de Planificació del Departament i de l'Àrea d'Atenció Domiciliària i Telemedicina de la Fe, el projecte “ha suposat l'oportunitat de millorar la integració dels centres sociosanitaris del nostre departament i portar la millora de l'atenció dels pacients crònics a aquests centres, fent partícip al pacient o familiar en la presa de decisions i, per tant, elaborar un pla de cures a mesura per a cada cas”.

  A més, “creiem que el programa millora els nostres resultats clínics, prolonga els períodes d'estabilitat als residents, millora la seua qualitat de vida i la percepció i satisfacció de l'atenció rebuda. La UDAIR suposa a més una alternativa assistencial a l'hospitalització convencional duta a terme en la pròpia residència, en cas d'aparéixer una descompensació”, conclou el doctor Valdivieso.

  Pujar