16 de novembre de 2019 16/11/19

Un projecte de l’IRTIC millorarà la interoperabilitat de les dades de trànsit mitjançant Linked Open Data

Un projecte de l’IRTIC millorarà la interoperabilitat de les dades de trànsit mitjançant Linked Open Data - (foto 1)

  L'objectiu de LOD-RoadTran18 és aconseguir que les dades de trànsit d'Espanya i la República Txeca milloren la seua interoperabilitat, distribució i reusabilitat a nivell europeu i adquirisquen caràcter de dada oberta enllaçada (Linked Open Data-LOD). El sistema, que incorpora capacitats semàntiques, permetrà les anomenades consultes federades, a més d'altres serveis i aplicacions. El projecte està cofinançat per la Comissió Europea en el marc del programa CEF Telecom.

  Actualment existeixen diversos portals de dades de trànsit oberts, però aquests no tenen caràcter LOD o no aconsegueixen nivell internacional. El nou sistema LOD-RoadTran18 donarà suport a la reutilització de les dades de trànsit a través del European Data Portal, permetent que aquesta informació siga accessible mitjançant diferents plataformes sectorials a nivell internacional.

  Una vegada finalitzat el projecte, les dades obertes relacionades amb el trànsit a Espanya i la República Txeca podran ser difosos utilitzant un model semàntic que evita problemes d'interoperabilitat i ambigüitat. Les consultes federades sobre informació de trànsit, basant-se en capacitats semàntiques, possibiliten l'accés a una col·lecció de sistemes de bases de dades cooperatius que podran tindre en compte les dades de previsió meteorològica o la informació meteorològica completa de les condicions existents en l'instant en què ocorre un accident, per posar-ne alguns exemples.

  Aquest projecte està cofinançat per la comissió Europea a través del mecanisme Connecting Europe Facility Telecom (CEF-Telecom), l'objectiu del qual és facilitar les interaccions transnacionals entre administracions públiques, empreses i ciutadans, desenvolupant Serveis d'Infraestructura Digital (DSIs) i xarxes de banda ampla. Projectes com LOD-RoadTran18 contribueixen a la creació d'un ecosistema de serveis digitals interoperables i interconnectats que sostenen el mercat únic digital.

  LOD-RoadTran 18 s'emmarca dins de l'estratègia de la comissió europea que busca fomentar la reutilització de la informació, facilitant el seu ús i garantint la seua disponibilitat.

  Els participants del projecte són la Direcció General de Trànsit, l'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) de la Universitat de València, Desidedatum Data Company S.L., RBSolutions, Esam Tecnologia S.L., Universitat Politècnica de València i Leading Management Technology S.L.. Per part de la República Txeca participen l'empresa TamTam Research i la Czech Technical University.

  ocultar
  Un projecte de l’IRTIC millorarà la interoperabilitat de les dades de trànsit mitjançant Linked Open Data
  Pujar