20 de setembre de 2020 20/9/20

Per primera volta l’Ajuntament reserva el 30% de les places d’agent de Policia Local per a dones

  L'Ajuntament de València es convertix en el primer ajuntament valencià que aplica la disposició transitòria sèptima de la llei 17/2017 de 13 de desembre del 2017 de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, que regula la reserva per a dones policia, donada la infrarepresentació històrica de dones als cossos de policia local. Es publica també el procediment per incorporar en comissió de servicis agents de policia local d'altres municipis valencians.

  "Estes bases van ser prèviament negociades en les Meses Tècniques de Policia i de Bombers entre la Regidora de Protecció Ciutadana, Anaïs Menguzzato i els sindicats presents. Una volta aprovades en meses tècniques, van ser aprovades en la Mesa General de Negociació i posteriorment, han sigut definitivament aprovades en la Junta de Govern Local, la primera de l'any 2018", ha detallat Campillo.

  Les bases de les 40 places d'agent de Policia Local corresponen a l'Oferta Pública d'Ocupació (OPO) del 2017. Cal sumar a estes 40 places les 30 de l'OPO de 2016 -el primer procés opositor en una dècada- el procés de les quals ja va ser aprovat i està actualment en marxa. Del total de 40 places aprovades hui en la Junta de Govern, 28 són pel torn lliure i 12 pel de mobilitat. I d'eixes places, hi ha una reserva de 8 places per a dones en el torn lliure i 4 en el torn de mobilitat. "Per primera volta establim esta reserva i ho fem en base a la nova llei de policies locals de la Comunitat Valenciana, que va entrar en vigor fa menys d'un mes. Des de l'Ajuntament de València per tant, som pioners en l'aplicació d'esta reserva", ha declarat Menguzzato.

  A més a més, també s'han aprovat les bases de les 29 places de bombers corresponents a l'acumulació de les places de les ofertes públiques d'ocupació del 2016 -18 en total- i del 2017 -onze places més. "Estes noves 29 places de bombers seran les primeres en una dècada en convocar-se i suposaran un reforçament molt important de la plantilla, actualment infradotada", ha dit Campillo.

  "Com ja vam anunciar fa algunes setmanes, estes dos noves convocatòries contenen una novetat molt important en quant a la introducció de mesures per garantir l'objectivitat i la transparència en la prova teòrica, la primera que es fa. Consistix en que cada membre del tribunal haurà d'aportar preguntes prèviament elaborades i el mateix dia de l'examen es farà el sorteig definitiu de les preguntes que conformaran l'examen", ha comunicat la regidora de protecció ciutadana Anaïs Menguzzato.

  Campillo i Menguzzato també han volgut recordar que amb esta aprovació el Govern de la Nau torna a demostrar el compromís inequívoc amb el reforçament de les plantilles de l'àrea de protecció ciutadana, malgrat la taxa de reposició que ens imposa el govern central amb el suport parlamentari de Ciutadans. "Tal i com aprovà el Ple de l'Ajuntament de manera unànim, tornem a reclamar l'eliminació de la taxa de reposició per als cossos de policia local i bombers", han exigit ambdós regidors.

  Finalment, els regidors han agraït també la col·laboració dels sindicats de la Mesa General i de les Meses Tècniques de Policia Local i Bombers, "amb els qui mantenim una relació sincera i fluïda per millorar l'administració municipal i bona prova d'això és la pràctica unanimitat en quant a l'aprovació d'estes bases".

  COMISSIÓ DE SERVICIS DES D'ALTRES MUNICIPIS VALENCIANS

  Per una altra banda i en vista a reforçar la plantilla d'agents de policia local, des del govern s'ha aprovat el procediment per a poder sol·licitar en comissió de servicis a agents d'altres municipis valencians. El procediment s'ha publicat ja com a edicte en la seu electrònica de l'Ajuntament i qualsevol agent que vulga optar a vindre en comissió de servicis ja pot consultar com fer-ho. "El sistema de selecció serà objectiu i ens hem basat en els punts atorgats al currículum en el torn de mobilitat d'una oposició. Valorarem coses com l'antiguitat, els cursos fets a l'IVASPE, el valencià o també si es tenen premis, distincions o condecoracions, a més de la titulació acadèmica o el nivell de valencià", ha declarat el regidor de govern interior Sergi Campillo.

  La possibilitat de tindre agents en comissió de servicis es va sol·licitar per part de la regidora de protecció ciutadana Anaïs Menguzzato en vista a la necessitat de reforçar la plantilla de policia sobretot durant el període de falles, amb gran afluència de visitants però en tot cas, no és una possibilitat tancada a este període i s'usarà esta modalitat d'incorporació d'agents prevista en la legislació vigent en cas que en algun altre moment des de la regidoria de protecció ciutadana així s'establisca i hi haja disponibilitat pressupostària.

  El termini per a presentar les citades sol·licituds finalitzarà el dia 5 de febrer de 2018. A continuació se sol·licitarà la conformitat de l'Ajuntament on preste servici l'interessat/da, i una vegada obtinguda la conformitat del mateix, s'efectuarà el nomenament en comissió de servicis.

  Pujar