5 de juny de 2020 5/6/20

El Port de València realitza 300.000 transaccions al dia per a garantir la cadena de proveïment

El Port de València realitza 300.000 transaccions al dia per a garantir la cadena de proveïment - (foto 1)
  • Ho fa de manera telemàtica en un portal amb més de 800 empreses de la comunitat portuària

MÉS FOTOS
El Port de València realitza 300.000 transaccions al dia per a garantir la cadena de proveïment - (foto 2)

La comunitat portuària valenciana està podent treballar amb normalitat gràcies a la plataforma tecnològica de l'Autoritat Portuària de València (APV), ValenciaportPCS. Segons les dades de l’APV, es calcula que en esta primera setmana de gestió portuària mitjançant teletreball es realitzaran a través de la plataforma tecnològica ValenciapoortPCS més de 300.000 transaccions diàries. Esta plataforma informàtica aglutina els intercanvis que realitzen entre si més de 800 empreses entre agents marítims, transitaris, carregadors, transportistes terrestres, operadors ferroviaris, terminals i depòsits de contenidors. Només en el primer semestre de 2019 es van canalitzar a través d’esta plataforma més de 35,5 milions de missatges, per la qual cosa farà que l'any passat es tanque amb més de 70 milions d'operacions sense papers; 5 milions de missatges més que durant l'any anterior.

Entre els operadors que treballen a través d'aquest “cervell digital del port” hi ha registrats 92 agències marítimes, 352 empreses transitàries, 38 empreses carregadores, 406 companyies de transport per carretera, 10 empreses ferroviàries, 25 operadores de terminals i 38 depòsits de contenidors; a més dels serveis de l'administració i de l'Autoritat Portuària.

En la conjuntura actual és la millor eina per a fer front a les necessitats d'assegurament de la cadena logística, independentment de quin siga l'operador, el mitjà de transport, la mar, el port, l'empresa o el país del món en el qual es produïsca qualsevol transacció d'interés per a la cadena logística. Valenciaport i la digitalització de la cadena logística és en l'actualitat una garantia per al proveïment de mercaderies – des del port de València – per a més de la meitat de la població espanyola.

De fet, el hinterland o àrea de influencia de Valenciaport atén les necessitats de proveïment on es produeix més del 55% del PIB espanyol; que coincideix en una àrea geogràfica on es genera el 60% del que Espanya importa o exporta de la resta del món.

ValenciaportPCS és una eina de competitivitat que permet l'intercanvi segur d'informació entre els agents públics i privats que conformen la comunitat portuària. Esta plataforma ofereix més de 20 serveis transaccionals i informatius, automatitzant els processos portuaris i logístics a través d'un sol enviament de les dades i connectant les cadenes de transport i logística. Esta eina creada per l’APV possibilita major eficiència en les transaccions, optimització de recursos, automatització dels processos i permet un estalvi de temps i de costos així com la disminució d'errors.

Durant l'any 2019 la comunitat portuària valenciana va gestionar a través de ValenciaportPCS operacions de càrrega i descàrrega de vaixells de més de 5,4 milions de TEUs i més de 700.000 automòbils, 2 milions de moviments de contenidor dels ports a transportistes terrestres, al voltant de 160.000 operacions de contenidor amb tren i més de 10.000 autoritzacions d'escala en els tres ports (València, Sagunt i Gandia).

Serveis de ValenciaportPCS

La plataforma ValenciaportPCS ofereix diferents serveis per al transport marítim i terrestre, operacions portuàries, serveis de verificació de pesos de contenidors (VGM), duana i seguiment de la mercaderia, etc. En concret, en el cas del transport marítim, la plataforma ofereix una única font d'informació amb les eixides i arribades des d'i cap als ports de Valenciaport de les principals navilieres del món, la reserva d'espai per als contenidors a les empreses transitàries i carregadors i realitzar de manera automàtica les instruccions d'embarque. En el cas del transport terrestre, ValenciaportPCS permet als agents involucrats la generació i gestió de les ordres de transport, admítases i entrégueses necessaris per a la realització d’este transport cap a i des dels recintes portuaris gestionats per Valenciaport, així com la confirmació del lliurament i l'admissió del contenidor en les terminals i/o depòsits de contenidors.

Pel que respecta a les operacions portuàries, ValenciaportPCS permet la tramitació davant l’APV i Capitania Marítima de les sol·licituds d'autorització d'escala i atracada dels vaixells, la tramitació de les sol·licituds d'autorització de mercaderies perilloses així com realitzar l'enviament de llistes de càrrega i descàrrega de vaixells cap a les terminals de contenidors.

Així mateix, la plataforma permet altres serveis com la notificació, recepció i consulta del Pes Brut Verificat, la tramitació davant l’APV i l'agència tributària dels manifestos de càrrega i declaracions sumàries de descàrrega i realitzar el seguiment de la mercaderia.

Pujar