Castellano

El Port de València inicia el 2023 amb una caiguda del 10,88% en el cost dels nolis d'exportació

El Port de València inicia el 2023 amb una caiguda del 10,88% en el cost dels nolis d'exportació
  • Cal destacar la caiguda en els nolis d'Europa Atlàntica (-30,47%), el Mediterrani Oriental (-17,76%), Llatinoamèrica Pacífica (-14,76%), Àfrica Costa Occidental (-12,03%) i els EUA i el Canadà (-10,45%)

El València Containerised Freight Index (VCFI), l'indicador que mesura la tendència i evolució de costos del transport de contenidors per mar des del Port de València inicia l'any 2023 amb un valor de 3.211,15, més de 1.000 punts per davall de gener de 2022 quan es va situar en 4.267,75 punts, la qual cosa representa un descens del 25%. Respecte al mes anterior (desembre de 2022) la baixada ha sigut del 10,88%, mentre que acumula un creixement del 221,11% des de l'inici de la sèrie l'any 2018.

En aquest primer mes de l'any cal destacar la caiguda en els nolis d'Europa Atlàntica (-30,47%), el Mediterrani Oriental (-17,76%), Llatinoamèrica Pacífica (-14,76%), Àfrica Costa Occidental (-12,03%) i els EUA i el Canadà (-10,45%). El VCFI és l'índex que es realitza sobre la base dels preus d'exportació que registra el Port de València en 13 àrees geogràfiques de tot el món.

Pel que refereix a la conjuntura econòmica a nivell mundial, segons les perspectives de l'economia mundial publicades pel FMI al començament d'enguany, s'augura un descens en el creixement econòmic del 2,9% per a 2023. Aquestes dades mostren una millora de 0,2 punts percentuals per damunt de l'estimat el mes d'octubre, fet que respon a una sèrie de factors que podrien dotar a la situació d'un cert dinamisme, entre els quals es destaca l'abandó la política ‘Covid zero’ per part de la Xina, així com la desacceleració dels preus de l'energia i els aliments, entre altres. Pel que refereix a la demanda de transport marítim, segons l'últim RWI/ISL Contenidor Throughput Index publicat, s'observa una recuperació en el trànsit de contenidors, intensificada des de finals de l'any 2022 després del fort descens en el trànsit mundial que va tenir lloc a l'octubre.

Un factor important resultant de la interacció entre oferta i demanda en el transport marítim és el nivell de congestió portuària a causa de l'impacte que té sobre les cadenes de subministrament globals. Des de fa diversos mesos s'ha vingut observant una clara tendència a la baixa en aquest aspecte. Segons la consultura Linerlytica, a la fi de gener d'enguany es van comptabilitzar 1,66 milions de TEU en fondege, la qual cosa ha suposat un 6,4% de la flota total, experimentat un descens del -1,3% respecte de l'última comptabilització duta a terme una setmana abans.

Pel que fa al mercat energètic, els combustibles marítims han fluctuat en general a la baixa des de juny de 2022. Així, el preu del combustible VLSFO (Very Low Sulphur Fuel) per a proveïment de carburant de vaixells en la mar (bunkering) ha passat de 646,9$ al desembre a 664,2$ al gener, el que suposa una pujada del 2,67%.

Quant a la capacitat oferida, les dades de la consultura Alphaliner mostren un increment de la flota ociosa respecte al mes anterior. A mitjan gener es van comptabilitzar 95 vaixells ociosos que conformen un total de 577.211 TEU (49.545 TEU més que al novembre), representant el 2,2% del total de la flota activa.

VCFI Mediterrani Occidental

Quant al subíndex del Mediterrani Occidental, s'observa un increment del 2,57% respecte al mes anterior, situant-se en els 1.946,78 punts. L'Índex acumula una pujada del 94,68% des de l'inici de la sèrie l'any 2018. A pesar que s'observa una retracció en el volum d'exportació des de Valenciaport amb el Marroc, també s'ha donat una millora en positiu en els intercanvis comercials amb Tunísia i Algèria.

VCFI Llunyà Orient

Pel que refereix a l'àrea del Llunyà Orient, l'Índex se situa en els 2.456,53 punts, un 3,56% més que al desembre. Això representa un creixement acumulat del 145,65% respecte a l'inici de la sèrie al gener del 2018. No obstant això, d'acord amb les últimes dades disponible, s'observa una caiguda en els nivells d'exportació de Valenciaport a la Xina.

Si bé després de l'enfonsament en el trànsit mundial de contenidors que va tenir lloc a l'octubre del 2022 la Xina ha contribuït a la recuperació en el trànsit de contenidors a nivell mundial, cal tenir en compte l'estacionalitat del moment, marcada per la proximitat de l'Any Nou Xinès, la qual cosa es tradueix també en una major pressió en els nolis. Paral·lelament, també es percep el col·lapse en la demanda pels brots de la COVID-19 que han derivat en alts nivells de congestió, tal com s'ha apuntat anteriorment.

Pujar