17 d’octubre de 2019 17/10/19

Polibienestar analitza l’impacte psicosocial de la infertilitat en parelles heterosexuals

Polibienestar analitza l’impacte psicosocial de la infertilitat en parelles heterosexuals - (foto 1)

La infertilitat és considerada des de fa més de 20 anys per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com una malaltia crònica relacionada amb la reproducció. Constitueix un important problema de salut per l’elevat cost emocional que comporta per a les persones que la pateixen i pels complexos tractaments de reproducció assistida que deriven en implicacions psicològiques, socials, econòmiques i fins i tot ètiques. A Espanya afecta el 17% de les parelles en edat de tindre fills, al voltant de 800.000 persones.

Segons Estrella Durá, “l’estudi que està duent a terme Polibienestar analitza precisament l’experiència subjectiva i l’impacte diferencial entre els dos membres d’una mateixa parella, amb l’objectiu d’identificar necessitats associades a variables de gènere que poden haver quedat ocultes en estudis previs. Per exemple, alguns estudis assenyalen que la infertilitat té implicacions físiques i emocionals per als homes, igual que per a les dones, però ells les gestionen des de expectatives i normes de gènere, relacionades amb la masculinitat, que acaben silenciant la seua experiència i perpetuant la diferència”.

Per la seua part, les dones presenten un impacte més negatiu, amb nivells més baixos d’autoestima i nivells més alts en depressió, ansietat, estrès, estigma i culpa, en comparació amb els homes. No obstant això, la majoria d’aquests estudis no s’han centrat en la parella com a unitat d’anàlisi; ni han considerat variables de gènere que pogueren explicar aquestes diferències.

El projecte d’investigació Genfertil (Gènere i infertilitat: variables associades a l’impacte psicosocial de la infertilitat en homes i dones de parelles heterosexuals) va començar en 2018 i té una durada de 3 anys. L’estudi inclou una àmplia mostra, al voltant de 500 parelles, amb un disseny longitudinal que cobreix diverses fases del procés assistencial (prediagnòstic, diagnòstic, espera, tractament i resultat), combinant metodologies quantitatives i qualitatives, a través d’entrevistes en profunditat i anàlisi del discurs.

L’anàlisi de com afecten els factors relacionats amb el gènere a l’experiència de la infertilitat i el seu tractament amb tècniques de reproducció assistida permetrà orientar les intervencions cap a les circumstàncies que condicionen el benestar i qualitat de vida de parelles heterosexuals en aquest procés.

L’estudi d’Estrella Durá, integrant de Polibienestar, es duu a terme en la Unitat de Reproducció Assistida de l’Hospital La Fe de València sota la coordinació de José María Rubio i en ell també participa la professora Amparo Bonilla (investigadora del Institut Universitari d´Estudis de la Dóna de la Universitat de València i experta en estudis sobre gènere i salut).

Trajectòria d’Estrella Durá

Els estudis sobre psicologia de la infertilitat desenvolupats per la professora Durá des de fa diversos anys han evidenciat la necessitat d’abordar la infertilitat i la reproducció assistida des d’una perspectiva multidisciplinària, incloent l’atenció psicosocial en l’atenció integral a aquesta població cada vegada major. No solament les persones que presenten dificultats per a aconseguir un embaràs de forma natural, també les noves famílies (monoparentals, homosexuals) i les dones joves que decideixen retardar la maternitat, recorren a tècniques de reproducció assistida, enfrontant-se a qüestions que van més enllà de les purament biomèdiques, incloent aspectes psicosocials i fins i tot ètic-legals.

Els grans avanços tècnics en reproducció assistida han traspassat els límits de la biologia i la medicina, impactant en àmbits legislatius, ètic-morals i, sobretot, en l’imaginari cultural sobre la maternitat/paternitat, les relacions de parella i els models de família. Amb l’objectiu de fomentar aquest abordatge multidimensional i integral de la infertilitat i la reproducció assistida, la professora Durá, dirigeix en ADEIT, fundació de la Universitat de València, i en col·laboració amb l’Institut Valencià d’Infertilitat, el Màster Títol Propi en Infertilitat: Aspectes Psicosocials, Mèdics i Legals.

Investigació en polítiques socials

Polibienestar és un institut públic d’investigació pertanyent a la Universitat de València de referència internacional, especialitzat en investigació i innovació, assessorament tècnic i formació en l’àmbit de les polítiques socials. Actualment té en curs setze projectes d’investigació dels quals dues estan subvencionats pel Govern d’Espanya i catorze per la Comissió Europea, sent Salut una de les àrees amb més pes.

ocultar
Polibienestar analitza l’impacte psicosocial de la infertilitat en parelles heterosexuals
Pujar