21 de setembre de 2020 21/9/20

El Peset redueix a la meitat els temps de demora en la dispensació de tractaments oncològics

El Peset redueix a la meitat els temps de demora en la dispensació de tractaments oncològics - (foto 1)

  El Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari Doctor Peset ha disminuït en els últims anys en un 51% els temps de demora en la dispensació del tractament oncològic gràcies a l'aplicació d'una metodologia que utilitza eines estadístiques per a reduir la variabilitat i optimitzar els processos de treball.

  Aquesta metodologia, coneguda com 'Lean Seis Sigma', permet reduir ràpidament el cost, els temps i les activitats que no aporten valor als processos, i proporciona mecanismes per a disminuir la variabilitat i augmentar la qualitat dels fluxos de treball. “L'aplicació innovadora de la metodologia 'Lean Sis Sigma' en l'entorn sanitari ha possibilitat una millora de la qualitat i de la seguretat en l'ús dels fàrmacs oncològics i ens ha permés reduir a la meitat el temps d'espera dels nostres pacients per a rebre la seua quimioteràpia”, ha assenyalat la farmacèutica de l'Hospital Universitari Doctor Peset, Ana Moya.

  Per a això, s'han aplicat un total de 33 accions de millora del procés assistencial que, a més de reduir els temps de forma considerable, han aconseguit també disminuir en un 21% els defectes del procés farmacoterapèutic. “Hem guanyat en qualitat, en seguretat i en rapidesa en la gestió farmacoterapèutica gràcies, sobretot, a l'excel·lent equip humà implicat en la prescripció, validació, preparació i administració dels tractaments oncològics, però també a tots els professionals de diferents serveis i unitats que d'alguna forma participen en aquest procés”, ha apuntat Ana Moya.

  Aquest projecte de millora del procés farmacoterapèutic del pacient onco-hematològic de l'Hospital Universitari Doctor Peset va ser mereixedor del primer premi de la IV edició dels Premis VIFOR Pharma del 63 Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Farmàcia Hospitalària (SEFH).

  Certificació de qualitat

  El compromís constant de l'Hospital Universitari Doctor Peset amb la qualitat i la seguretat en les teràpies onco-hematològiques ja va suposar en 2008 la certificació de qualitat de les unitats d'Oncologia Mèdica i Oncologia Farmacèutica d'aquest centre sanitari segons la Norma ISO 9001. En els últims 11 anys, la certificació s'ha anat renovant i s'ha adaptat a l'última edició de la Norma ISO 9001:2015, així mateix, ha incorporat també al Servei d'Hematologia.

  Aquest segell de qualitat s'ha atorgat a la gestió de la famacorteràpia oncològica suportada en sistemes d'informació (Farmis Oncofarm®) i inclou la prescripció electrònica, validació, preparació, dispensació i administració dels tractaments. L'Hospital Universitari Doctor Peset atén anualment una mitjana de 1.400 pacients onco-hematològics als quals s'administren unes 35.000 preparacions anuals que controla la Unitat de Teràpia Parenteral Centralitzada. A més, en la Unitat d'Atenció Farmacèutica de Pacients Externs Oncològics del Servei de Farmàcia es realitzen 3.500 dispensacions.

  Pujar