29 de novembre de 2020 29/11/20

Les parcel·les més pròximes a l'entrada i al port són les que desperten més interés entre les empreses que aspiren a invertir en la ZAL

Les parcel·les més pròximes a l'entrada i al port són les que desperten més interés entre les empreses que aspiren a invertir en la ZAL - (foto 1)
  • Les quatre ofertes presentades opten a les parcel·les B2, A2, F2 i G2 d'aquesta plataforma logística

MÉS FOTOS
Les parcel·les més pròximes a l'entrada i al port són les que desperten més interés entre les empreses que aspiren a invertir en la ZAL - (foto 2)

La Mesa de Contractació de VPI Logística ha procedit hui a l'obertura del sobre administratiu de les ofertes per a les pomes edificables d'ús logístic que formen part de la ZAL del port de València. Durant el procés, s'ha constatat que la informació administrativa aportada per les empreses i, per tant, s'ha proposada l'admissió de les ofertes.

Este acte també ha permés constatar l'interés exacte de cadascuna de les empreses per les diferents pomes de la ZAL. En concret, Medlog Ibèria S.L.U. ha presentat oferta per a la parcel·la B2 de 39.601 m2; MSC España S.L.U ha optat per la parcel·la A2 de 34.070 m2; l'oferta de Raminatrans S.L. ha sigut per la parcel·la F2 de 24.863 m2; i QA i Pimba Holding SA ha oferta per la parcel·la G2 de 33.504 m2. Estes quatre parcel·les són les més pròximes a l'entrada a la ZAL i al port.

Seguint el procediment que marca la Llei de Patrimoni de la GV, la Llei del Patrimoni de les Administracions Públiques i la legislació urbanística, al setembre està previst que es procedisca a l'obertura del sobre B que contindrà la documentació de caràcter tecnicoeconòmica de les ofertes.

En concret, l'oferta haurà de comptar amb el projecte tècnic i d'inversió específica a desenvolupar en la ZAL, amb el cànon mensual proposta i la inversió tant en obres com en maquinària. A més, s'haurà de presentar una memòria d'impacte econòmic que aportació, entre altres, dades com la creació de nous llocs de treball especialment en col·lectius amb alt risc d'exclusió social en l'entorn en el qual se situa la ZAL o la potenciació de la igualtat de gènere; així com un pla mediambiental en què s'especifiquen les mesures de millora mediambiental propostes per a la reducció d'emissions de CO2e, l'ús de fonts d'energia alternativa i el compromís d'implementar mesures que contribuïsquen a l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Pujar