21 de gener de 2021 21/1/21

Novetats de la zona blava a València: no s'amplia encara que es multiplica la zona de residents

Novetats de la zona blava a València: no s'amplia encara que es multiplica la zona de residents - (foto 1)
  • La nova contracta de l'ORA ampliarà fins a 5.000 les places taronges o verdes d'aparcament

MÉS FOTOS
Novetats de la zona blava a València: no s'amplia encara que es multiplica la zona de residents - (foto 2)
Novetats de la zona blava a València: no s'amplia encara que es multiplica la zona de residents - (foto 3)

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat en roda de premsa el nou contracte de licitació de l'ORA que tindrà una vigència de 5 anys i un pressupost base de licitació de 34.024.891,80 € (IVA inclòs). Esta licitació, que està previst aprove la pròxima Junta De Govern Local, introduïx la creació de zones d'aparcament exclusivament residencial, el control mitjançant lectura de matrícula i la renovació de tots els parquímetres amb unitats d'última generació que després de la seua amortització seran propietat de l'Ajuntament.

Grezzi ha destacat que els plecs del contracte per a gestionar l'estacionament regulat a la ciutat de València, treballats durant els últims anys pel servici de Mobilitat Sostenible, han passat per un llarg periple d'avaluació i informe per múltiples servicis municipals des que es va emprendre la seua elaboració el juliol de 2016 fins que van superar l'últim tràmit en el servici Fiscal Despeses.

«Els trets característics són que introduïm parquímetres d'última generació gestionats per una APP mòbil que s'integrarà en l'APP València. A més tindrem una millor gestió de totes les places de l'ORA, en les quals introduïm les places de Zona Verda. Es farà un control de vehicles elèctrics (exempts del pagament de l'ORA), de les places de càrrega i descàrrega i de les places de mobilitat reduïda. El nou contracte permetrà una gestió més adequada de la mobilitat i de l'espai públic que tenim a la ciutat», ha ressenyat igualment el regidor

L'objecte del contracte, presentat hui en roda de premsa pel regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, és la gestió i explotació de l'Estacionament Regulat en la Via Pública de la ciutat de València i comprén, entre altres, les funcions d'instal·lació de parquímetres d'última generació per a la prestació del servici; el control de l'estacionament dels vehicles aparcats en les zones ORA, incloent-hi l'ús de les places reservades per a càrrega i descàrrega, PMR i motocicletes, mitjançant vigilants equipats amb terminals portàtils i vehicles amb sistema de lector de matrícules; control de temps d'estacionament mitjançant la identificació del vehicle per matrícula i la realització d'estudis d'ocupació de l'estacionament en les zones regulades i la necessitat d'ampliacions o modificacions de les zones existents o la implantació en noves zones.

Altres aspectes importants inclosos en el contracte a licitar contemplen l'expedició, control i gestió d'identificatius per a residents; la formulació de denúncies per infraccions relatives a l'estacionament que es detecten en les zones regulades i l'atenció al client en una oficina d'informació i atenció a les persones usuàries.

NOVA ZONA VERDA

El regidor de Mobilitat Sostenible ha destacat com una de les principals novetats que aportarà el nou contracte —a més de les esmentades- l'aparició d'una nova tipologia de zona, la Zona Verda, d'acord amb el que s'establix en la nova Ordenança de Mobilitat. esta Zona Verda, estacionament exclusiu per a residents, se suma a les actuals Zona Blava, d'estacionament en rotació, i Zona Taronja, d'estacionament d'ús mixt (rotació i residents).

Ha explicat Grezzi en la seua compareixença davant els mitjans que «tenint en compte les previsions del vigent Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Ciutat de València, les conclusions obtingudes en diversos processos de participació ciutadana realitzats en els dos últims anys, i les reclamacions realitzades per diverses entitats veïnals en els últims lustres, aniran impulsant-se noves zones d'estacionament de residents en els diferents districtes, barris o zones de la ciutat». En este sentit, el plec establix que es prioritzaran els barris dels districtes 1, 2, 3, 13, 14 i 15: Ciutat Vella, Russafa, Pla del Remei, Gran Via, La Roqueta, Botànic, Benimaclet, Sant Josep-La Vega Baixa i Orriols, sempre ateses les demandes veïnals; «encara que el plec deixa oberta la possibilitat d’atendre més peticions que serien estudiades tal com s'establix en el mateix»

El nombre de noves places d'estacionament regulat es determinarà a partir dels estudis d'estacionament que aniran realitzant-se. No obstant això, el regidor ha avançat una estimació mínima de 5.000 noves places a regular durant els cinc anys de vigència del contracte, entre places de Zona Verda, per a residents i Zona Taronja (mixtes). Es podrà modificar el contracte variant el nombre total de places previstes (5.439 existents + 5.000 noves = 10.439) en un 20% a l'alça o a la baixa, «en resposta a necessitats que es produïsquen en la gestió de l'espai dedicat a l'estacionament regulat o en la mobilitat de la ciutat»

Les zones amb estacionament regulat, tant en la modalitat de rotació com de residents i mixtes, inclouran un nombre mínim de places per a les persones amb mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega i motocicletes, de manera que atenga les necessitats del barri. El plec també establix que l'empresa adjudicatària haurà de posar a la disposició de les persones usuàries del servici una aplicació mòbil (App mòbil) per al pagament, sense que això els supose a elles o a l'Ajuntament cost algun addicional a les taxes que establisquen les ordenances.

Com s'ha indicat, el control es realitzarà mitjançant agents i mitjançant vehicles dotats amb sistemes de lectura de matrícula, la qual cosa permetrà que en les zones verdes no siga necessària la instal·lació de parquímetres, ja que el control de l'estacionament es realitzarà mitjançant identificació de resident i lectura de matrícula.

Una altra novetat que ha destacat Giuseppe Grezzi en relació amb el contracte actual és que els nous parquímetres, a diferència del que ocorre amb l'actual contracte, després de ser amortitzats passaran a ser propietat de l'ajuntament i no de l'empresa adjudicatària. El regidor ha estimat en prop de tres milions d'euros el desemborsament municipal per este concepte durant la vigència de l'anterior contracte, des de 2013 a 2019, un període en el qual s'han ingressat 46 milions d'euros en les zones ORA, dels quals 17 milions d'euros ha sigut el benefici obtingut per l'Ajuntament.

Pujar