19 de febrer de 2020 19/2/20

La memòria de la intervenció de ‘Controla Club’ amb adolescents reflectix una millora en la percepció sobre els efectes de les drogues

  • La Regidoria de Sanitat ha conclòs el programa d'Intervenció en Barris, INBAS 2019, i anuncia una nova convocatòria per a enguany

L'Ajuntament ha conclòs el programa 2019 d'Intervenció en Barris (INBAS 2019), en el qual s'ha donar suport a la labor d'un total de 10 entitats que han realitzat intervencions de promoció de la salut pública en els barris i pobles de la ciutat. L'entitat Controla Club, una de les associacions intervinents, ha realitzat una acció amb adolescents que ha contribuït a millorar la percepció de les i els participants sobre els efectes reals de les substàncies estupefaents.

L'ONG Controlaclub va presentar un projecte d'Intervenció sobre drogodependències en centres de menors de la ciutat de València, les activitats de la qual es van desenvolupar durant els mesos d'octubre i novembre en cinc centres de menors situats en diferents barris de la ciutat.  La població diana han sigut adolescents de 13 a 18 anys, i l'objectiu general del projecte, disminuir de manera significativa la prevalença global de l'ús de drogues en els adolescents. Per a això, es van distribuir materials informatius sobre diverses substàncies, i les persones assistents emplenaren un test previ de coneixements, i un nou test en finalitzar les activitats.

Entre les dades més significatives que recull la memòria d'activitat presentada destaquen els següents: abans de les xarrades i activitats informatives, el 82,8% de les persones assistents considerava l'alcohol una droga; percentatge que es va incrementar fins al 92,9% en finalitzar les xarrades. Així mateix, s'observa un canvi sobre quin tipus de droga és l'alcohol, atés que abans de la intervenció el 48,3% considerava que es tracta d'un estimulant, però després de la informació rebuda, el 75% dels participants la considera una droga depressora. Respecte a altres aspectes com els falsos mites sobre el consum de drogues, més de la meitat dels assistents, un 59,1%, opinava que l'alcohol no danya el cervell de les persones adolescents, però esta dada es redueix fins al 25% en el test posterior a la intervenció.

El regidor de Sanitat i Consum, Emiliano García, ha qualificat de «molt importants estes activitats dirigides als joves de València i realitzades per les associacions de la ciutat, que van encaminades  a eliminar o modificar els factors de risc associats a les conductes addictives». El delegat ha destacat la necessitat de continuar treballant en la informació i en la sensibilització sobre els consum de substàncies tòxiques, amb la finalitat d'aconseguir un canvi de percepció que evite els consums.

CONVOCATÒRIA 2020

García ha anunciat una nova convocatòria de subvencions per a enguany 2020, per import de 40.000 euros per a les activitats d'Intervenció en barris, que es dirigeixen a donar suport a la labor d'ONG, associacions de veïns, i associacions juvenils dels barris que treballen en la prevenció de les addiccions. La iniciativa s'emmarca en el Pla Municipal de Drogodependències (PMD-UPCCA-València), i va encaminada  a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues, o a altres conductes addictives, amb la finalitat d'evitar que estes es produïsquen, es retarde el seu inici, o es convertisquen en un problema per a la persona o el seu entorn.

Emiliano García ha subratllat que una de les estratègies preventives assajades en l'àmbit de l'oci i temps lliure és la denominada “generació d'alternatives” que, entre altres finalitats, pretén incrementar els coneixements i modificar les actituds davant de les drogues, amb programes comunitaris destinats a adolescents i joves, amb l'objectiu principal d’oferir alternatives d'oci que siguen opcions davant de les addiccions.

Pujar