2 de desembre de 2020 2/12/20

Medi Ambient fomenta la reproducció de l'àguila pescadora en el Parc Natural de l'Albufera

Medi Ambient fomenta la reproducció de l'àguila pescadora en el Parc Natural de l'Albufera - (foto 1)

  La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, junt a SEO/Birdlife, treballen per a fomentar la reproducció de l'àguila pescadora ('Pandion haliaetus') al Parc Natural de l'Albufera. Amb aquest objectiu s'ha col·locat una plataforma amb una estructura en un enclavament de l'entorn d'aquesta llacuna per a facilitar la nidificació d'aquesta espècie rapaç. L'enclavament ha sigut triat per les entitats ateses les condicions de tranquil·litat que es mantenen al llarg de l'any i la proximitat a zones d'alimentació.

  La col·locació de la plataforma s'ha dut a terme amb la col·laboració del personal del parc natural i del voluntariat ambiental que participa en el marc del projecte Life Followers, un projecte europeu coordinat per SEO/BirdLife en aliança amb el Cos Europeu de Solidaritat per al desenvolupament d'accions de voluntariat en espais de la Xarxa Natura 2000, la xarxa europea d'espais protegits.

  Tant en l'Albufera de València, com en altres espais, els voluntaris col·laboren realitzant labors de millora d' hàbitats i espècies, com és el control de varietats de flora i fauna exòtiques invasors en ambients d'alt valor ecològic, la retirada de plàstics de platges i canals, el seguiment de fauna amenaçada, el foment del control biològic de plagues mitjançant la construcció de caixes niu i hotels d'insectes, i l'estudi de les interaccions entre les poblacions d'ocells i l'estat de l'arrossar.

  L'àguila pescadora és un a ocell rapaç estrictament lligat al mitjà aquàtic i d'alimentació exclusivament piscívora. Encara que es troba ben distribuïda a nivell mundial, en la Península Ibèrica és una dels rapinyaires més escassos, fruit d'una regressió de la seua població durant el segle passat que va causar la seua desaparició també en la Comunitat Valenciana. Durant les últimes dècades, fruit dels treballs de conservació de l'espècie i els seus hàbitats en gran part d'Europa, així com treballs de reintroducció en diversos punts de la península, l'espècie es troba recuperant els seus antics territoris.

  Encara que a penes existeixen referències a la seua presència com a nidificant en l'Albufera de València, en els últims anys l'àguila pescadora ha afermat una xicoteta població invernant. Així mateix, la presència d'aiguamolls artificials com el Tancat de la Pipa, amb àmplies llacunes d'inundació permanent on l'àguila pot obtindre el seu aliment mentre l'arrossar està sec, ha permés que l'espècie utilitze l'Albufera com a lloc de parada durant la migració prenupcial. No obstant això, en l'actualitat no existeixen llocs apropiats per a la nidificació de l'espècie, que requereix de posadors en llocs buidats i en l'entorn directe de llacunes en les quals pescar.

  Pujar