24 de setembre de 2020 24/9/20

L'equip de manteniment i millora de col·legis públics realitza 80 intervencions en el primer mes de treballs

  El pla especial d'obres de manteniment i millora dels col·legis públics de la ciutat de València, programat per la Regidoria de Govern Interior de l'Ajuntament de València, dirigida per Sergi Campillo, ha complit el primer mes de treballs amb un total de 80 intervencions.

  "Des del Govern de la Nau apostem per l'educació pública i pal·liem l'absència d'inversions que havia caracteritzat la gestió de l'anterior govern del Partit Popular. Amb este complet pla d'actuació, de caràcter especial, millorem i condicionem els centres educatius públics de la nostra ciutat", ha dit Campillo.

  En total són 98 persones les que s'encarreguen de dur endavant este pla de manteniment i millora dels col·legis públics, contractats a través de la Regidoria d'Ocupació i del pla EMPUJU.

  Així, s'han dut a terme actuacions d'obra en col·legis com el Pràcticas, en el qual s'han reparat de tres pistes esportives i s'ha repavimentat el pati i els escocells de paviment deteriorats per les arrels. També s'ha reparat i reposat de taulells els passadissos, aules i dependències diverses.

  En el col·legi Pablo Neruda, s'ha demolit la bancada en el laboratori de la planta baixa, s'ha reparat la coberta de rajoles de la zona d'emmagatzematge de combustible de les calderes del centre, s'ha reparat el paviment exterior de la zona d'accés a l'edifici d'infantil. També s'ha demolit i reconstruït de trams de solera el pati de primària, donat que existien desnivells a causa de les arrels de l'arbrat. La instal·lació d'embornals en el pati de primària per evitar embassaments, també ha sigut una altra actuació que s'ha realitzat en este centre públic.

  A més a més, encara en el Pablo Neruda, també s'ha polit i esmaltat les escales metàl·liques d'emergència de l'edifici principal, les baranes del pati d'infantil, porta de vehicles i les tres portes principals d'accés al col·legi, l'estructura de la teulada en el passadís exterior d'accés a l'edifici d'infantil i la teulada de la coberta metàl·lica del pati principal.

  D'altra banda, l'equip de manteniment ha impulsat també diversos i diferents treballs de jardineria, com la retallada d'arbustos, adequació de les jardineres, poda lleugera de l'arbrat, desbrossament d'herbes i recollida de restes de poda, entre d'altres.

  S'han fet també diferents treballs de pintura en aules, passadissos i façanes exteriors en els col·legis de Prácticas, Magisteri, Francisco Giner dels Rios, Federico García Lorca, Vicente Gaos i Sanchis Guarner.

  Cal destacar, també, la neteja dels patis i dels embornals dels col·legis Prácticas, Rafael Mateu Cámara, Magisterio, Les Arts, Sant Àngel de la Guarda, Pablo Neruda, Jaime Balmes, Lluís Vives i Teodor Llorente.

  Concretament, s'han ocupat d'estos treballs un oficial de pintura, 28 peons de pintura, 23 peons d'obra, 13 peons jardiners, 2 oficials de fusteria-fusta, 15 peons de fusteria-fusta, 6 peons de fusteria-metàl·lica, 1 oficial de fontaneria, 5 peons de fontaneria i 4 operaris conductors de càrrega i descàrrega amb carnet conduir.

  TREBALLS EN ALTRES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

  Este personal s'encarrega, a més, d'altres tasques de manteniment en altres dependències municipals al llarg de tot este any. Així, s'ha netejat de matolls el xalet d'Aben Al Abbar, atenent les peticions veïnals i per tal de mantenir unes condicions de salubritat adequades. Esta neteja de la parcel·la permetrà també realitzar l'aixecament topogràfic de la mateixa, necessari per a la redacció del projecte de rehabilitació de l'immoble que té en marxa la Regidoria de Govern Interior.

  El museu faller i la Junta Central Fallera, Centres Municipals de Servicis Socials, biblioteques municipals o mercats municipals són altres dependències on l'equip de manteniment ha realitzat actuacions al llarg d'este primer mes.

  Pujar