2 de desembre de 2020 2/12/20

L’Ajuntament adapta 21 passos de vianants al districte de Patraix

L’Ajuntament adapta 21 passos de vianants al districte de Patraix - (foto 1)

    L’Ajuntament ha destinat 68.106,76 euros a la millora de l’accessibilitat del districte de Patraix. Concretament, esta setmana han començat les obres de 21 passos de vianants, la majoria dels quals tenen escalons de difícil accés i, amb esta intervenció, s’adaptaran a la normativa vigent.

    Les vies on s’efectuaran les actuacions són els carrers de Sant Isidre, Pau, Gaspar Torrella, Salabert, Vall d’Uixó, Impressor Montfort, Franco Tormo i Campos Crespo, a més de la plaça de Josep Melià i Castelló i l’avinguda de les Tres Creus.

    Les labors que s’han d’executar se centraran en eliminar els escalons rebaixant les voreres i instal·lant llengüetes guardavianants, juntament amb noves vorades i rigoles.

     

    Pujar