21 de gener de 2021 21/1/21

Labora concedeix 7,2 milions d'ajudes a l'Ajuntament de València per a la contractació de persones menors de 30 anys

  • Aquestes ajudes del Pla Avalem Joves Plus permetran contractar 380 persones joves

El Servei Valencià d'Ocupació (Labora) ha concedit 7.208.854 euros d'ajudes a l'Ajuntament de València per a la contractació de persones menors de 30 anys.

Aquestes ajudes del Pla Avalem Joves Plus permetran a l'Ajuntament contractar 380 persones joves de diferents perfils, ja que corresponen a dos programes: l'Empuju, destinat a la contractació de persones joves en general, i el programa Emcuju, destinat a la contractació de persones amb una qualificació professional.

Així, d'aquests 7,2 milions d'euros, l'Ajuntament podrà destinar 3,8 milions a la contractació de 204 persones joves sense qualificació, i altres 3,4 milions per contractar persones amb una qualificació professional.

El Pla Avalem Joves Plus és un dels eixos del Pla Integral de Formació i Ocupació per a Joves 2016-2020, que va dissenyar i posar en marxa la Conselleria d'Economia Sostenible a l'anterior legislatura, com a estratègia per reduir l'atur juvenil.

El conseller d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat "la importància de generar oportunitats d'ocupació per a les persones joves menors de 30 anys perquè puguen acabar la seua formació i anar adquirint una experiència que els facilite la seua inserció definitiva en el mercat laboral ".

Pla Avalem Joves Plus

El Pla Avalem Joves Plus està format per dos programes d'incentius (Empuju i Emcuju), dirigits a entitats locals, diputacions, mancomunitats i organismes autònoms per a la contractació de persones joves que figurin inscrites en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Aquestes subvencions estan cofinançades amb els fons de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil de la Unió Europea, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El programa Empuju, va destinat a la contractació de persones joves en general, i el programa Emcuju, va destinat a la contractació de persones joves majors de 16 anys que compten amb una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

S'entén que la persona jove compta amb una qualificació professional quan té alguna de les següents titulacions: llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, grau universitari, estudis de postgrau universitari, doctorat, tècnic o tècnic superior de Formació professional reglada o certificat de professionalitat.

Pujar