22 de gener de 2021 22/1/21

La justícia dóna la raó als riders i guanyen la primera demanda col·lectiva contra Deliveroo

La justícia dóna la raó als riders i guanyen la primera demanda col·lectiva contra Deliveroo - (foto 1)

  El Jutjat social número 5 de València ha reconegut en una sentència la relació laboral existent entre 97 repartidors de menjar a domicili, coneguts popularment com ‘riders’, i l'empresa Roodfood Spain SL, titular de la plataforma digital Deliveroo.

  La magistrada ha estimat així la demanda de procediment d'ofici interposada per la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) contra aquesta empresa. La fallada no és ferma i pot ser recorregut davant la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

  La sentència declara provat que la Inspecció de Treball de València va alçar al desembre de 2017 a Roodfoods Spain SL una acta de liquidació de quotes a la Seguretat Social després d'apreciar una infracció legal en el fet que aqueixos repartidors hagueren prestat servei sense haver sigut donats d'alta en el règim general com a treballadors per compte d'altri.

  L'empresa va impugnar l'acta amb l'argument que la relació que li unia als ‘riders’ era de caràcter mercantil, per la qual cosa la TGSS va presentar una demanda de procediment d'ofici i el judici es va celebrar el passat 25 de febrer.

  Segons ha dictaminat ara el jutjat, “els vertaders mitjans de producció en aquesta activitat no són la bicicleta i el mòbil que el repartidor o ‘rider’ usa, sinó la plataforma digital de *emparejamieto d'oferta i demanda propietat de l'empresa, en la qual han de donar-se d'alta restaurants, consumidors i repartidors o ‘riders’, i al marge de la qual no és factible la prestació del servei”.

  És precisament el “suport tècnic” utilitzat per aquest tipus de plataformes la raó del seu “èxit”, igual que la “explotació d'una marca, en aquest cas *Deliveroo, que es publicita en xarxes socials i en la solvència de les quals i eficàcia confien restaurants i clients”, sosté la magistrada. Els ‘*riders’ deuen per tant integrar-se en aquesta plataforma i instal·lar l'aplicació en el seu telèfon mòbil, però també han de “seguir les instruccions de l'empresa, que com a resulta dels fets provats, en el període contemplat, han sigut reiterades”, afig.

  Així, al juny de 2016, la mercantil va realitzar “vertaders processos formatius amb entrevistes, sessions formatives amb vídeos i correus amb indicacions”. Posteriorment, va dur a terme “anuncis de noves condicions, cridades a l'ordre, convocatòries de reunions i fins i tot cessaments, integrant l'exercici de poder directiu en el sentit més tradicional del concepte”.

  A més, és l'empresa la “única posseïdora de la informació necessària per al maneig del sistema de negoci”, mentre que els repartidors “presten els seus serveis personals, inserits en l'organització empresarial a la qual pertanyen els mitjans de producció, la plataforma digital de Deliveroo, conforme als criteris i repartiments que la mateixa estableix i assigna”.

  Pujar