15 de desembre de 2019 15/12/19

La Junta de Govern Local aprova l´ampliació del projecte de renovació de canonades

La Junta de Govern Local aprova l´ampliació del projecte de renovació de canonades - (foto 1)
  • També s’ha aprovat el projecte «Edifici de vigilància i control d’accés a la planta potabilitzadora de la Presa» per 286.825,84 € (IVA inclòs)

La Junta de Govern Local ha aprovat les noves unitats d’obra i els preus d’estes, que queden incorporades al projecte de renovació de les canonades des del carrer de la Blanqueria fins a plaça de Tetuan. Este projecte es va aprovar fa tres anys per un import total de 3.375.504,76 euros, però ha sigut necessària l’ampliació de l’obra.

Este projecte es va aprovar el passat 8 de novembre de 2016 per la Junta de Govern Local, però ha sigut necessari aprovar noves unitats d’obra no compreses en el projecte i els preus d’aplicació d’estes a conseqüència dels condicionants imposats per la Direcció de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en aparéixer restes arqueològiques, circumstàncies que no es van poder preveure en la redacció del projecte.

D’altra banda, la Junta de Govern Local també ha aprovat els preus contradictoris continguts en el document «Preus contradictoris no existents en quadres de preus vigents» del projecte «Edifici de vigilància i control d’accés a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)» i la inclusió al quadre de preus vigent del servici de proveïment d’aigua potable a la ciutat de València per a la seua utilització posterior. Així mateix, també s’ha aprovat el projecte «Edifici de vigilància i control d’accés a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)» per un import total de 286.825,84 € (IVA inclòs).

A més, s’ha acordat encarregar l’execució de les obres a l’empresa EMIVASA, actual gestora del servici de proveïment d’aigua potable a la ciutat de València, amb un termini d’execució de sis mesos, a comptar a partir de l’endemà al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. Este projecte és part integrant del pla d’inversions en plantes potabilitzadores corresponent a l’exercici 2019.

ocultar
La Junta de Govern Local aprova l´ampliació del projecte de renovació de canonades
Pujar