3 de desembre de 2020 3/12/20

La Junta de Govern exigix al Govern Central que els ajuntaments puguen disposar dels seus superàvits

  La Junta de Govern Local ha aprovat hui una moció plantejada pel delegat d'Hisenda, Ramón Vilar, en la qual s'insta el Govern perquè adopte les mesures necessàries per a alliberar les entitats locals de les restriccions a l'hora de reinvertir els recursos obtinguts pel superàvit en els seus comptes.

  La moció ha sigut plantejada en funció de l'acord de la reunió extraordinària de la Junta de Govern de la FEMP celebrada ahir, dijous 6 d'abril, en la qual s'insta el Govern d'Espanya perquè adopte "iniciatives legislatives que permeten a les entitats locals espanyoles reinvertir el seu superàvit, sense tindre que generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol aplicació pressupostària que consideren oportuna per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans, amb l'únic límit de no posar-ne en risc l'estabilitat pressupostària".

  Així mateix, la proposta inclou la petició a l'executiu que es declaren plurianuals, per als any 2017 i 2018, els compromisos de gasto a què s'apliquen els romanents nets de tresoreria dels ajuntaments.

  UNS PRESSUPOSTOS "TRANSVERSALMENT PERVERSOS"

  Tal com ha assegurat el regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, els pressupostos generals de l'Estat de 2017 "no sols suposen una autèntica ofensa als valencians i les valencianes", sinó que són, a més, "transversalment perversos per al conjunt dels ajuntaments espanyols". "El Govern del Partit Popular", ha afirmat l'edil, "intenta mantindre com a ostatges els superàvits i els romanents nets de la totalitat de municipis, que en 2016 han arribat als 7.083 milions d'euros en el seu conjunt".

  "La ciutadania no pot estar esperant que el Govern es digne a permetre als ajuntaments l'aplicació pressupostària en gasto necessari d'este superàvit que ha generat la mateixa administració local", ha afegit.

  RECAPTACIÓ DE MULTES

  El regidor també ha expressat la seua satisfacció, per l'aprovació hui, pel ple del Consell, del conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de l'Administració Tributària i l'Ajuntament de València per a possibilitar l'última fase de la recaptació executiva de multes; és a dir, l'embargament en comptes corrents i oficines en entitats bancàries situades en oficines fora de València.

  Segons Vilar, "este acord permetrà no sols el cobrament de les multes a la totalitat de les persones que comenten infraccions, sinó que té una gran importància política perquè va dotant de majors competències l'Institut Valencià de l'Administració Tributària".

  Els servicis de tresoreria municipals començaran a treballar conjuntament amb la Conselleria d'Hisenda perquè la mesura s'aplique en 2018 a la totalitat de cobraments en fase final executiva de qualsevol deute tributari amb l'Ajuntament de València.

  Pujar